Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Bieden op eigen veilingen

Leden die op hun eigen veiling bieden, willen de prijs opdrijven of doen alsof een object populairder is dan in werkelijkheid het geval is. Ook personen die toegang hebben tot de objectgegevens van de verkoper die niet voor andere leden toegankelijk zijn, kunnen zich schuldig maken aan bieden op eigen veilingen. Het is op eBay verboden om op eigen veilingen te bieden.

Omdat familieleden, huisgenoten en werknemers van verkopers toegang hebben tot objectgegevens die niet voor de rest van de community beschikbaar zijn, mogen zij niet op objecten bieden die door de verkoper worden aangeboden, ook al willen ze het object echt kopen. Familieleden, huisgenoten en werknemers mogen objecten wel van een verkoper kopen zonder te bieden, zoals met Nu kopen. Er is dan geen sprake van bieden op eigen veilingen.

eBay raadt verkopers met werknemers ten zeerste aan betrokkenen op de hoogte te brengen van dit beleid en de mogelijke gevolgen van een overtreding van de regels.

Als je de veilingvorm Vaste prijs gebruikt om een object te verkopen, moet je er rekening mee houden dat aankopen van objecten met een vaste prijs niet kunnen worden gebruikt om de feedbackbeoordelingen of de positie in de zoekresultaten te verhogen. Als dit gebeurt, kan het lid worden geschorst, zodat het onze site niet kan gebruiken. Voor meer informatie over onze richtlijnen, kun je verwijzen naar ons beleid voor feedbackmanipulatie.

Als dit beleid wordt overtreden, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

  • De aanbieding wordt beëindigd. Mogelijk worden je andere aanbiedingen eveneens verwijderd.

  • Accountprivileges worden beperkt.

  • De account wordt geschorst.

  • De verkoper krijgt de eBay-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.

  • De verkoper verliest zijn PowerSeller-status.

  • eBay roept juridische hulp in.

Op eigen veilingen bieden

V. Wat is een bod op een eigen veiling?
A. Er is sprake van een bod op een eigen veiling zodra een verkoper direct of via anderen een bod uitbrengt op zijn eigen object, of het bieden door individuen die toegang hebben tot objectinformatie van de verkoper, die niet voor iedereen beschikbaar is. Een verkoper mag op eBay in geen enkel geval op zijn eigen object bieden. Omdat familieleden, huisgenoten en werknemers van verkopers toegang hebben tot extra objectinformatie die niet voor iedereen beschikbaar is, mogen zij niet bieden op objecten van de verkoper - zelfs als het de enige bedoeling is om het object te kopen. De enige uitzondering hierop is als de verkoper het object via Nu kopen of een andere vaste prijs optie aanbiedt en de koper hier gebruik van maakt. eBay raadt verkopers met werknemers aan om ervoor te zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van dit beleid en de mogelijke consequenties bij overtreding hiervan.

V. Wat is er mis mee dat ik op een eigen veiling bied?
A. Wanneer je een object op eBay aanbiedt, laat je anderen bepalen wat de feitelijke waarde van je object is. Als je echter zelf op je object biedt, drijf je de objectprijs kunstmatig op, waardoor kopers mogelijk ertoe worden aangezet om meer dan de werkelijke marktprijs te betalen. Omdat je een aparte gebruikersnaam nodig hebt om op een eigen veiling te bieden, wek je ten onrechte de indruk dat iemand anders in je object is geïnteresseerd en daarvoor meer wil betalen. Hiermee wordt het vertrouwen in onze community ondermijnd en dat staan we niet toe.

V. Kom ik in de problemen als ik op een eigen veiling bied?
A. Ja. Deze praktijk is niet toegestaan volgens de Gebruikersovereenkomst van eBay en leidt in de meeste gevallen ertoe dat een gebruiker na de eerste overtreding 30 dagen wordt geschorst. Verdere overtredingen kunnen leiden tot een schorsing voor onbeperkte tijd. Er zijn al enkele bieders die hun objecten niet meer op eBay mogen verkopen en zichzelf dus flink in de vingers hebben gesneden omdat ze op eigen veilingen hebben geboden.

V. Hoe treedt eBay op tegen biedingen op eigen veilingen?
A. eBay heeft begin 1999 als eerste een hulpprogramma ontwikkeld waarmee biedingen op eigen veilingen kunnen worden opgespoord, zodat biedingspatronen over verschillende aanbiedingen kunnen worden geanalyseerd. We hebben de afgelopen jaren verdere ervaring opgedaan met het opsporen van dergelijke biedingen en deze kennis hebben we toegepast in een nieuwe, onlangs geïmplementeerde versie van het hulpprogramma. Met dit hulpprogramma kunnen we volledige aanbiedingen analyseren. Hoewel biedingen op eigen veilingen dus pas achteraf aan het licht komen, is het hulpprogramma wel effectief. Daarnaast zijn hulpprogramma's ontwikkeld waarmee we lopende biedingen op eigen veilingen kunnen detecteren. Ook verzoeken we je vermoedelijke overtredingen te melden, zodat we deze gevallen verder kunnen onderzoeken. De weinige leden die op eigen veilingen bieden ondermijnen de integriteit van de volledige handelscommunity. Een dergelijk gedrag wordt niet getolereerd.

V. Waarom wordt bij sommige meldingen geen actie ondernomen? Waarom mogen leden van wie bekend is dat ze op een eigen veiling hebben geboden nog steeds handelen op eBay?
A. Meldingen die bij het team van Regels en veiligheid binnenkomen worden diepgaand onderzocht. Soms lijkt het alsof iemand op een eigen veiling biedt, terwijl hij volledig legaal een bod uitbrengt. Dit kan in allerlei situaties gebeuren, bijvoorbeeld als een bieder vrijwel alleen biedt op objecten van één of twee verkopers met wie hij een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd.

V. Verdient eBay er niet aan als leden op eigen veilingen bieden?
A. Deze overtreding blokkeert succesvolle handel juist, omdat bieders niet vlug een bod uitbrengen als ze het vermoeden hebben dat iemand op een eigen veiling biedt. Daardoor wordt er minder geboden, waardoor minder objecten worden verkocht en eBay uiteindelijk ook nadeel ondervindt. Bovendien is het oneerlijk voor onze community. Dus zowel eBay als de community is erbij gebaat als biedingen op eigen veilingen worden voorkomen.

V. Kunnen dergelijke biedingen niet moeilijker worden opgespoord door de verbeterde privacybescherming? Het is namelijk lastig om e-mailadressen te bekijken. Hoe ga ik hiermee om?
A. De wijzigingen met betrekking tot privacy, zoals een beperkte weergave van e-mailadressen, zijn belangrijk om meerdere kwesties te kunnen aanpakken, zoals spam, bodoverheveling en kostenontduiking. Hoewel daardoor de community een middel uit handen wordt genomen om biedingen op eigen veilingen te detecteren, zijn we van mening dat dit de juiste stap is, omdat we interne hulpprogramma's hebben geïmplementeerd en de functie Biedingsgeschiedenis en Zoeken op bieder hebben verbeterd als effectief antwoord op deze vraag.

V. Wat heb ik hierbij aan de functies Biedingsgeschiedenis en Zoeken op bieder?
A. De pagina Biedingsgeschiedenis bevat een actuele weergave van biedingen die tijdens een transactie worden uitgebracht en ingetrokken. Zodoende kunnen biedingspatronen worden bekeken. Patronen waaruit geen voordeel voor de bieder blijkt maar waarmee de biedprijs van het object aanzienlijk wordt opgedreven, kunnen erop wijzen dat iemand op een eigen veiling biedt. Twijfelachtige patronen zijn bijvoorbeeld meerdere biedingen die een bieder doelbewust kort na elkaar uitbrengt en verschillende biedingen van kleine bedragen terwijl de betreffende bieder niet is overboden.

Voorbeeldscenario's:
  1. Een lid biedt verschillende keren vlak onder de hoogste bieder tegen het einde van de veiling, waarbij hij de eindprijs steeds met EUR 1,00 verhoogt en zijn bod intrekt als hij per ongeluk meer dan de hoogste bieder biedt.

  2. Een lid biedt 30 keer of vaker als er niemand op zijn object biedt (zodat het object wordt gemarkeerd als Hot).

Op de pagina Zoeken op bieder kun je bekijken wie de verkopers zijn van objecten waarop een lid heeft geboden. Wanneer je deze lijst sorteert op de naam van de verkoper, kun je bijvoorbeeld bekijken welke leden alleen op de objecten van een bepaalde verkoper hebben geboden. Natuurlijk zijn er gevallen waarin een bieder het volste recht heeft om vaak objecten van een bepaalde verkoper te kopen. Dit is echter een uitzondering. Het team van Regels en veiligheid kan hierover uitsluitsel bieden nadat het de handelspatronen heeft geanalyseerd met behulp van interne hulpprogramma's.

V. Wordt een lid geschorst als ik meld dat hij op een eigen veiling biedt?
A. Dat hangt van de situatie af. eBay houdt rekening met allerlei factoren om vast te stellen of er sprake is van een bod op eigen veiling. Deze factoren worden goed bestudeerd. Uiteindelijk worden alleen bieders geschorst als feitelijk is komen vast te staan dat ze op een eigen veiling hebben geboden.

V. Wek ik de indruk dat ik op een eigen veiling bied als ik op de objecten van slechts één verkoper bied?
A. In sommige gevallen kun je de indruk wekken dat je op een eigen veiling biedt wanneer je op de objecten van slechts één verkoper biedt. eBay bepaalt echter niet alleen maar op basis van biedingen op objecten van één verkoper of je mogelijk op een eigen veiling biedt.

V. Waarom wordt een verkoper niet permanent geschorst als hij op een eigen veiling biedt?
A. eBay is zich bewust dat niet iedereen inziet dat biedingen op eigen veilingen verkeerd zijn en wil daarom leden opvoeden en een tweede kans bieden. Daarom is een tijdelijke schorsing ingesteld. Een tijdelijke schorsing is ernstig en wordt door verkopers ook als dusdanig opgevat.

V. Wat gebeurt er als een verkoper na een tijdelijke schorsing weer op een eigen veiling biedt?
A. Als een verkoper na afloop van een tijdelijke schorsing op eigen veilingen blijft bieden, wordt hij voor onbepaalde tijd geschorst.

V. Kan een permanent geschorst lid nieuwe accounts instellen?
A. Wanneer een lid secundaire inschrijvingen (nieuwe accounts) gebruikt om verdenking te voorkomen, worden alle geregistreerde betrokkenen voor onbepaalde tijd geschorst.

V. Mag een verkoper meer dan één geregistreerd eBay-acccount gebruiken?
A. Ja, een verkoper mag meer dan één eBay-inschrijving gebruiken, zolang hij daarvoor geldige redenen heeft. Er mag echter nooit interactie tussen de accounts plaatsvinden (met name wat biedingen of feedback betreft) en alle gebruikersgegevens MOETEN accuraat en consistent zijn.

Meld een gebruiker voor het overtreden van dit beleid.

Neem even de tijd om de uitleg over bieden op eigen veilingen door te lezen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.