Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor lichaamsdelen en -stoffen

Overzicht van beleid

Mensen, menselijke lichamen, menselijke lichaamsdelen of producten die zijn afgeleid van het menselijke lichaam, mogen niet op eBay worden aangeboden, met uitzondering van objecten die menselijk hoofdhaar bevatten.

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

 • Objecten die menselijk hoofdhaar bevatten (zoals medaillons of pruiken)

Beperkt

Als je een eerstegraads relikwie verkoopt, moet je in de objectbeschrijving vermelden van welk materiaal de relikwie is gemaakt. Als het een ander menselijk overblijfsel is dan menselijk hoofdhaar, mag het niet worden verkocht.

Niet toegestaan

Verboden objecten omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • Schedels en skeletten

 • Tibetaanse gebedsschedels

 • organen

 • botten

 • bloed

 • uitwerpselen

 • lichaamsvloeistoffen

 • sperma

 • eicellen

 • tanden

 • nagels of stukjes nagel

 • elk van deze objecten dat als geschenk, prijs of weggevertje bij een ander object op eBay is inbegrepen

Je mag geen van deze objecten aanbieden, zelfs niet als je aangeeft dat ze bedoeld zijn voor medisch onderzoek.

De verkoop van mensen en lichaamsdelen is wettelijk verboden en verkopers mogen ze niet aanbieden op eBay.

Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.