Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is op 1 mei 2018 gepubliceerd en gaat voor nieuwe leden direct in. Voor alle andere leden gaat de verklaring op 1 juni 2018 in.

eBay hecht veel belang aan je privacy. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen.


Bereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke website, applicatie, service of tool van eBay (samen "Services") waar naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht op welke manier je ze opent of gebruikt, ook via mobiele apparaten.

Meer lezen. 
 


 Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of onrechtreeks kan worden geïdentificeerd door verwijzing naar een identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meerdere specifieke factoren van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.Gegevens die anoniem zijn gemaakt of gegevens die zijn gecombineerd met andere gegevens zodat ze op geen enkele manier kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren, beschouwen wij niet als persoonlijke gegevens.Wij verzamelen je persoonlijke gegevens wanneer je onze Services gebruikt.

Meer lezen. 
 


Hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken

Hoe wij je persoonlijke gegevens gebruikenWij gebruiken je persoonlijke gegevens om onze Services te bezorgen en te verbeteren, je een gepersonaliseerde ervaring op onze sites te geven, je te contacteren over je account en onze Services, je een klantenservice te kunnen aanbieden, je gepersonaliseerde reclame en marketing te kunnen aanbieden, en om frauduleuze of illegale activiteiten te detecteren, te voorkomen, te verlichten en te onderzoeken. 

Meer lezen.
 


Je keuzes over hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken

Je kunt kiezen hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken om met je te communiceren, om je marketinginformatie op te sturen, hoe we je aangepaste en relevante reclame bezorgen en of je ingelogd wilt blijven met je account.

Meer lezen.
 


Manieren om je persoonlijke gegevens te openen, te controleren en te corrigeren

Wij respecteren het feit dat je het recht hebt om de gegevens te bekijken en te corrigeren, de verwijdering van de gegevens aan te vragen en de beperking van ons gebruik van je persoonlijke gegevens zoals vereist door de toepasselijke wetgeving aan te vragen. We ondernemen ook de nodige stappen om te garanderen dat de verzamelde persoonlijke gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn.

 • Je hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij over jou bijhouden

 • Op aanvraag bezorgen wij je een kopie van je persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gebruikelijk formaat dat door machines kan worden gelezen

 • Als je persoonlijke gegevens foutief of onvolledig zijn, heb je het recht om ons te vragen om ze bij te werken

 • Je hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen onze verwerking van je persoonlijke gegevens

 • Je kunt ons ook vragen om je persoonlijke gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, maar dit recht wordt door de toepasselijke wetgeving bepaald en kan een invloed hebben op de toegang tot sommige van onze Services


Meer lezen.
 


Hoe wij je persoonlijke gegevens kunnen delen

We kunnen je persoonlijke gegevens openbaar maken aan andere bedrijven in de groep eBay Inc. of aan derden. Mogelijk zijn we verplicht om deze gegevens openbaar te maken om je toegang tot onze Services te verlenen, om onze wettelijke verplichtingen na te leven, om onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, om onze marketing- en advertentieactiviteiten te bevorderen, of om frauduleuze of illegale activiteiten die verband houden met onze Services te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan in te perken. We proberen om de hoeveelheid persoonlijke gegevens die we openbaar maken te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk wordt geacht voor het bereiken van het specifieke doeleinde. Zonder je toestemming zullen wij je persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketing- en reclamedoeleinden.

Meer lezen.
 


Hoe lang wij je persoonlijke gegevens behouden

Wij houden je persoonlijke gegevens bij zolang dit noodzakelijk is om de gevraagde Services te bezorgen of voor andere essentiële doeleinden zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze beleidsverklaringen.

Meer lezen.
 


Cookies & gelijkaardige technologieën

 

Als je onze sites, services, applicaties, tools of berichtenservices bezoekt, kunnen wij of onze gemachtigde dienstverleners cookies en andere gelijkaardige technologieën gebruiken met het oog op een betere, snellere en veiligere ervaring en op reclame- en marketingdoeleinden. Voor meer informatie kun je onze volledige Cookieverklaring lezen.


Hoe wij je persoonlijke gegevens beschermen

Wij beschermen je gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. We gebruiken hiervoor onder andere firewalls en gegevensversleuteling, fysieke controle van toegang tot onze datacenters, en een machtigingssysteem voor de gecontroleerde toegang tot informatie. Voor meer informatie over de veiligheid terwijl je online koopt en verkoopt of om een probleem met je account aan te geven, kun je terecht bij Veilig handelen.


Wereldwijde privacynormen

We hebben voor alle bedrijven van de groep eBay Inc. een reeks algemene privacynormen opgesteld, beter bekend als onze Binding Corporate Rules (BCR's). Ze vormen onze verbintenis om je persoonlijke gegevens te beschermen en onze privacyverplichtingen binnen onze groep eBay Inc. na te komen. Je vindt meer informatie over onze BCR's en onze wereldwijde privacynormen in het eBay Privacy Center.


Gegevensbeheerders en functionarissen voor gegevensbescherming

Meer informatie over wie verantwoordelijk is voor de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking, het behoud en de bescherming van je persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen.

Meer lezen.
 


Andere belangrijke privacyinformatie

Deze sectie beschrijft aanvullende privacyinformatie met betrekking tot je gebruik van onze Services die je mogelijk belangrijk vindt.

Meer lezen.
 


Contact met ons opnemen

Als je een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring, onze wereldwijde privacynormen of de manier waarop wij gegevens verwerken, kun je schriftelijk contact opnemen met het Global Privacy Office: eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA.

Meer informatie over hoe je ons en onze gegevensbeschermingsofficiers kunt bereiken, is terug te vinden in ons eBay Privacy Center.

Je recht om klacht in te dienen bij een privacyinstelling blijft onaangetast.
 

 

 

Bereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke website, applicatie, service of tool van eBay (samen "Services") waar in deze privacyverklaring naar wordt verwezen, ongeacht op welke manier je ze opent of gebruikt, ook via mobiele apparaten. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de voorziening van eBay-services via een website, applicatie, service of tool van een partner van eBay waarnaar wordt verwezen en waar je aanbiedingen en hun inhoud worden gepubliceerd of aangeboden in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te posten en de ingangsdatum van deze versie te vermelden. Wij kondigen wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring via het berichtencentrum van eBay en/of via e-mail aan.

 

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

 

Wij verzamelen persoonlijke gegevens van jou en alle apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je: onze Services gebruikt, een account bij ons aanmaakt, gegevens op een webformulier invult, gegevens op je account bijwerkt of toevoegt, deelneemt aan een chat op ons communityboard of op een andere manier met ons communiceert.

Sommige persoonlijke gegevens, zoals een manier om je te kunnen identificeren, zijn noodzakelijk om onze Gebruikersovereenkomst af te sluiten. De bezorging van alle andere persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, maar kan noodzakelijk zijn om onze Services te gebruiken, zoals de biedings-, aankoop- of verkoopgegevens die noodzakelijk zijn om een transactie af te sluiten.

Wij kunnen persoonlijke gegevens ook vanaf andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt aangegeven.

Persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je onze Services gebruikt of wanneer je je registreert voor een account bij ons

 • Identificatiegegevens zoals je naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen wanneer je je registreert voor een account bij ons.

 • Biedings-, aankoop- of verkoopgegevens die je tijdens een transactie bezorgt, of andere transactiegebaseerde gegevens die je genereert of die verbonden zijn aan je account als gevolg van een transactie waarbij je bent betrokken.

 • Andere gegevens die je genereert of die verbonden zijn aan je account (zoals objecten aan je mandje toevoegen, objecten aan je volglijst toevoegen, collecties creëren en andere collecties en verkopers volgen).

 • Financiële gegevens (zoals nummers van creditcards of bankrekeningen) die verband houden met een transactie.

 • Verzendings-, facturerings- en andere gegevens die worden gebruikt om een object aan te kopen of te verzenden, en, indien er verzendingsservices via een van onze programma's worden voorzien, de vereiste gegevens om door de douane te gaan (zoals btw-nummer of andere identificatienummers) en relevante verzendingsgegevens (zoals trackingnummers en trackingupdates).

 • In sommige gevallen kun je je leeftijd, geslacht, interesses en favorieten opgeven wanneer je onze Services gebruikt.

 • Je kunt ons ook andere gegevens bezorgen via een webformulier, door gegevens bij te werken of aan je account toe te voegen, via je deelname aan communitybesprekingen, via de communicatie met andere leden, chats, geschiloplossingen of wanneer je op een andere manier met ons communiceert in verband met onze Services.

 • Aanvullende gegevens die we op basis van toepasselijke nationale wetgeving moeten of mogen verzamelen en verwerken om je identiteit te controleren, of om de gegevens die we hebben verzameld, te verifiëren.

Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen wanneer je onze Diensten gebruikt of wanneer je je registreert voor een account bij ons

 • Wij verzamelen gegevens over je interactie met onze Services, je reclamevoorkeuren en je communicatie met ons. Dit zijn gegevens die wij ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt om toegang tot onze Service te krijgen. Deze gegevens kunnen de volgende zaken bevatten: apparaat-ID of unieke identifier, apparaattype, ID voor reclame en unieke apparaattoken.

 • Locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van je mobiel apparaat. Houd er rekening mee dat de meeste mobiele apparaten het mogelijk maken om het gebruik van locatiegegevens door een applicatie op je mobiele apparaat te regelen of uit te schakelen in het menu Instellingen van het apparaat.

 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over je bekeken pagina's, internetverkeer van en naar de sites, de verwijzende URL, advertentiegegevens, je IP-adres, je browsergeschiedenis en je webloggegevens.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën

 • Wij gebruiken cookies, webbakens, unieke identifiers en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina's die je bekijkt, de links waarop je klikt en andere acties die je via onze Services uitvoert binnen onze advertenties of e-mails.

 • Voor meer informatie over het gebruik en beheer van deze technologieën, zie Cookies en gelijkaardige technologieën.

Persoonlijke gegevens die wij vanaf andere bronnen hebben verzameld

 • Wij vullen de persoonlijke gegevens die wij verzamelen rechtstreeks aan met gegevens die wij van derde partijen hebben verzameld en voegen die toe aan je accountgegevens. Wij verzamelen en gebruiken bijvoorbeeld demografische en andere gegevens die openbaar beschikbaar zijn in een toepasselijk district, aanvullende contactgegevens, kredietcontrolegegevens en gegevens van kredietkantoren, zoals door toepasselijke nationale wetten wordt toegestaan

 • Sociale media. Wij geven je de toestemming om gegevens met sociale mediasites te delen of om sociale mediasites te gebruiken om je account aan te maken of om je account met de betreffende sociale mediasite te verbinden. Deze sociale mediasites kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonlijke gegevens die zij over jou bijhouden (bijv. inhoud die door jou werd bekeken, inhoud die door jou leuk werd gevonden en gegevens over de reclames die aan jou werden getoond en waarop jij hebt geklikt enz.). Als je ons toegang tot een site met video-inhoud geeft, ga je ermee akkoord dat wij je videoweergaven kunnen delen met of gegevens over je videoweergaven kunnen ophalen bij sociale mediasites van derden en dit gedurende minstens twee jaar of tot het moment waarop je de toestemming intrekt of de verbinding met de sociale mediasite opzegt. Je regelt de persoonlijke gegevens waartoe wij toegang krijgen via de privacyinstellingen op de betreffende sociale mediasite en de toestemmingen die je ons geeft wanneer je ons toegang verleent tot de persoonlijke gegevens die door de betreffende sociale mediasite over jou worden bijgehouden. Door een account van een sociale mediasite aan jouw account te linken en ons toestemming te geven voor de toegang tot deze informatie, ga je ermee akkoord dat wij de gegevens die door deze sociale mediasites worden bezorgd, in overeenstemming met deze privacyverklaring kunnen verzamelen, gebruiken en bewaren. We kunnen ook plug-ins of andere technologieën van verschillende sociale mediasites gebruiken. Als je klikt op een link die via een plug-in van een sociale mediasite wordt bezorgd, breng je vrijwillig een verbinding met die betreffende sociale mediasite tot stand.

   

 

Hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens in overeenstemming met verschillende wettelijke verwerkingsbasissen voor verschillende bedrijfsdoeleinden. Hieronder vind je een overzicht van hoe en volgens welke wettelijke basissen we je persoonlijke gegevens gebruiken.

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens om een contract met je na te leven en onze Services te bezorgen, onze wettelijke verplichting na te komen, je essentiële belangen te beschermen of indien dit nodig voor de openbare orde. Dit omvat de volgende zaken:

 • Om betalingsverwerkingen en accountbeheer te bezorgen, om onze Services uit te voeren, te meten en te verbeteren, om onze Services veilig en operationeel te houden en om de inhoud van de website aan te passen met objecten en services die je mogelijk leuk vindt als reactie op acties die je onderneemt.

 • Om je te contacteren in verband met je account, om problemen met je account op te lossen, om een geschil op te lossen, om kosten of verschuldigde bedragen te innen of indien het op een andere manier noodzakelijk is om je een klantenservice te kunnen aanbieden.

  • Als wij je voor de hierboven aangegeven doeleinden contacteren, kunnen wij je via e-mail, telefoon, SMS/tekstberichten, post en mobiele pushmeldingen contacteren.

  • Als wij je telefonisch contacteren, kunnen wij automatisch gekozen of vooraf opgenomen oproepen en tekstberichten gebruiken, zoals in onze Gebruikersovereenkomst wordt beschreven en door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, om de efficiëntie te garanderen. Er kunnen kosten voor berichten en mobiele data van toepassing zijn.

 • Om andere door je gevraagde services te kunnen aanbieden wanneer wij de gegevens verzamelen.

 • Wij gebruiken algemene locatiegegevens om locatiegebaseerde diensten te kunnen aanbieden (zoals reclame, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud).

 • Om fraude, beveiligingsinbreuken of andere potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen, te detecteren, te verlichten en te onderzoeken.

 • Om onze Gebruikersovereenkomst, deze privacyverklaring of andere beleidsverklaringen af te dwingen en om beperkingen op aanbiedingen om buiten eBay te kopen of te verkopen en communicaties tussen de leden te controleren op inbreuken op onze beleidsverklaringen of toepasselijke wetten.

 

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens om onze rechtmatige belangen na te streven waar je rechten en vrijheden geen voorrang krijgen boven deze belangen. Wij hebben regelingen geïmplementeerd om onze belangen en je rechten in balans te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval om:

 • Onze Services te verbeteren, bijvoorbeeld door gegevens te bekijken in verband met vastgelopen of gecrashte pagina's waardoor wij problemen kunnen identificeren en oplossen en je een betere ervaring kunnen bezorgen.

 • Onze reclame te personaliseren, te meten en te verbeteren op basis van je reclamevoorkeuren.

 • Je via e-mail of post te contacteren om je coupons, kortingen en speciale promoties aan te bieden, je mening via enquêtes of vragenlijsten te vragen en je te informeren over onze Services zoals door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

 • Je te contacteren over openbare beleidskwesties of andere gebeurtenissen met betrekking tot de mogelijkheid om onze Services te gebruiken. Dit kan een uitnodiging zijn voor een petitie, brief, oproep of een andere campagne met betrekking tot een openbaar beleid.

 • Doelgerichte marketing, service-updates en promotieaanbiedingen op basis van je communicatievoorkeuren te bezorgen.

 • De prestaties van onze e-mailmarketingcampagnes te meten (bijv. door openings- en klikcijfers te analyseren).

 • De prestaties van verkopers te meten (bijv. door het gebruik van trackinggegevens die verkopers en koerierdiensten via eBay verzenden of bezorgen).

 • De gegevensbeveiliging van onze website en mobiele applicaties te controleren en te verbeteren.

 

Wij kunnen je persoonlijke gegevens met jouw toestemming gebruiken om:

 • Je marketing te bezorgen aan de hand van telefoongesprekken, sms'en of tekstberichten.

 • Je marketing van andere bedrijven van de groep eBay Inc. te bezorgen.

 • Je marketing van derde partijen te bezorgen.

 • Reclame van derden op websites van derden aan te passen.

 • Je exacte geolocatie te gebruiken om locatiegebaseerde services te bezorgen.

 • Je gevoelige persoonlijke informatie te gebruiken om transacties in bepaalde categorieën te vereenvoudigen.

Je hebt het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We zullen geen geautomatiseerde beslissingen over je nemen die een aanzienlijke invloed op je zouden hebben, tenzij een dergelijke beslissing nodig is als onderdeel van een contract met jou, we jouw toestemming hebben of we volgens de wet verplicht zijn om een dergelijke technologie te gebruiken.

 

Je keuzes over hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken

 

Communicatievoorkeuren

Je kunt de e-mailcommunicatievoorkeuren in de sectie Communicatievoorkeur binnen My eBay instellen. Daar kun je ook je voorkeuren instellen voor communicatie met andere eBay-leden en kiezen welke nieuwsbrieven en promotieaanbiedingen je wilt ontvangen.

Marketing

Als je geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via de link in een e-mail die je hebt ontvangen, je communicatievoorkeuren binnen My eBay wijzigen, je communicatievoorkeuren aangeven met de methode die in de directe communicatie van ons wordt beschreven of contact met ons opnemen zoals wordt beschreven in de onderstaande sectie Contacteer ons. Houd er rekening mee dat wij je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketingdoeleinden.

Adverteren

Als je niet wilt deelnemen aan onze reclamepersonaliseringsprogramma's, kun je die uitschakelen door de richtlijnen in de betreffende reclame te volgen of via de programma's die worden beschreven in onze Cookieverklaring. De uitschakeling zal de gepersonaliseerde reclame stoppen, maar niet de verzameling van persoonlijke gegevens zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven. Zonder je toestemming geven wij derde partijen geen toestemming om je persoonlijke gegevens op onze websites voor hun eigen reclamedoeleinden te traceren en te verzamelen.

Ingelogd blijven

Als je je met je account aanmeldt op onze Services, geven wij je de optie om gedurende een bepaalde tijd ingelogd te blijven met je account. We raden je aan om niet ingelogd te blijven als je een openbare of een gedeelde computer gebruikt. Een andere gebruiker van de computer/browser waarop je bent ingelogd, kan de meeste delen van je account weergeven en gebruiken, en gedurende deze inlogperiode zonder verdere machtiging specifieke acties ondernemen.  Jij of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende acties ondernemen:

 • Bieden, kopen of op een object bieden.

 • Objecten afhandelen en toevoegen aan een winkelwagentje.

 • Een object met PayPal kopen via Snelle afhandeling (indien ingeschakeld in je account).

 • De koptekst Activiteit bekijken.

 • De pagina Mijn eBay bekijken.

 • De volglijst of bestelgegevens bekijken of bewerken

 • De profielpagina bekijken.

 • Berichten sturen aan andere eBay-leden.

 • Aftersalesactiviteiten uitvoeren, zoals feedback geven, bestellingen annuleren, teruggaven aanvragen of claims indienen.

Als je probeert om je wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen, andere accountgegevens bij te werken of een andere accountactiviteit probeert uit te voeren, moet je mogelijk je wachtwoord invoeren.

Je kunt je inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of je cookies te wissen. Als je bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in je browser, kun je de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als je een openbare of een gedeelde computer gebruikt, moet je, als je klaar bent met het gebruik van onze Services, uitloggen en/of  cookies verwijderen om je account en je persoonlijke gegevens te beschermen.

 

Manieren om je persoonlijke gegevens te openen, te controleren en te corrigeren

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonlijke gegevens

Je kunt de meeste van je persoonlijke gegevens bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen in je account. A.u.b. je persoonlijke gegevens onmiddellijk bij werken als ze veranderen of onnauwkeurig zijn. Houd er rekening mee dat als je een openbaar bericht plaatst, je het mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

Wij respecteren elk wettelijk recht dat je mogelijk hebt om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens en deze te wijzigen of te verwijderen.  Als je toegang wilt krijgen tot je persoonlijke gegevens en wilt weten of hieraan kosten zijn verbonden, indien toegestaan door toepasselijke nationale wetgeving, neem contact met ons op door de instructies te volgen in het onderstaande gedeelte Contacteer ons.  Als je het wettelijke recht hebt om toegang te vragen tot je persoonlijke gegevens of om te verzoeken om deze te wijzigen of te verwijderen, kunnen wij in sommige gevallen, in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetten, die toegang of de gevraagde wijziging of verwijdering van je persoonlijke gegevens toch weigeren.

Als je verzoekt dat wij stoppen met de verwerking van sommige of al je persoonlijke gegevens of als je de toestemming voor het gebruik of onthulling van je persoonlijke gegevens voor de aangegeven doeleinden in deze privacyverklaring intrekt (waar van toepassing), zijn wij mogelijk niet meer in staat om je al onze Services en klantenservice te bezorgen die wij aan onze gebruikers bezorgen en die in deze privacyverklaring en onze Gebruikersovereenkomst is aangegeven.

Op jouw verzoek zullen wij je account sluiten en je persoonlijke gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk uit beeld verwijderen, op basis van je accountactiviteit en in overeenstemming met de nationale wetgeving die van toepassing is.

 

Hoe wij je persoonlijke gegevens kunnen delen

 

Wij kunnen je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden aan de volgende partijen onthullen:

Bedrijven van de groep eBay Inc., die deze gegevens kunnen gebruiken om:

 • Gezamenlijke inhoud en services aan te bieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice)

 • Mogelijk frauduleuze en illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst en inbreuken op gegevensbeveiliging te helpen opsporen en voorkomen

 • Je gepersonaliseerde reclame te bezorgen

 • Hun producten, sites, applicaties, services, tools en marketingcommunicatie te verbeteren.

 • Bedrijven van de groep eBay Inc. zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je marketingcommunicatie te sturen, maar alleen als je ermee hebt ingesteld om dergelijke communicatie van deze bedrijven te ontvangen of als dit door de wet is toegestaan.

De volgende dienstverleners en financiële partnerinstellingen:

 • Externe dienstverleners die ons helpen bij het aanbieden van onze Services en betalingsverwerkingsservices, bij het bezorgen van gepersonaliseerde reclame, bij het voorkomen, opsporen, onderzoeken en inperken van de gevolgen van mogelijk illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst, fraude en/of inbreuken op de beveiliging, bij het innen van betalingen, partner- en beloningsprogramma's, co-branded creditcards en andere bedrijfsactiviteiten.

 • Externe financiële partnerinstellingen die je financiële producten kunnen aanbieden zodat zij gezamenlijke inhoud en diensten kunnen leveren (zoals inschrijving, transacties en klantenservice). Deze externe financiële partnerinstellingen zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je marketingcommunicatie te sturen, maar enkel en alleen als je hun services hebt aangevraagd.

 • Externe koerierdiensten (bijv. DHL, UPS, USPS enz.) waarmee wij je leveringsadres, contactgegevens en trackinggegevens delen om de bezorging van aangekochte objecten en andere bezorgingsgerelateerde communicatie te vereenvoudigen.

 • Externe providers van websites, applicaties, services en tools waarmee wij samenwerken zodat zij je aanbiedingen en hun inhoud op hun websites of in hun applicaties, diensten en tools kunnen publiceren. Als wij naast de inhoud van je aanbiedingen ook persoonlijke gegevens aan externe providers bezorgen, zal dit alleen gebeuren op basis van een overeenkomst die het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens door de externe provider beperkt tot de noodzakelijke verwerking om hun contract met ons na te komen en die de externe provider verplicht om de nodige beveiligingsmaatregelen met betrekking tot dergelijke gegevens te treffen. Externe providers hebben geen toestemming om de persoonlijke gegevens in je aanbiedingen aan derde partijen te verkopen, te leasen of op een andere manier over te dragen.

Gerechtelijke instanties, juridische procedures en voor zover wettelijk is toegestaan

 • Om aan juridische vereisten te voldoen, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, te reageren op claims dat een aanbieding of andere inhoud de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen.

 • Aan gerechtelijke instanties, overheidsinstellingen of gemachtigde derden, in reactie op een geverifieerd verzoek of wettelijk proces in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een vermeende of vermoede illegale activiteit of een andere activiteit waardoor wij, je of een van onze andere gebruikers wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wij maken alleen gegevens openbaar die we relevant achten voor het onderzoek of het verzoek om informatie, zoals naam, plaats, staat/provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, IP-adres, klachten over fraude en biedings- en aanbiedingsgeschiedenis.

 • Aan deelnemers aan het VeRO-programma van eBay, wereldwijd op basis van een geheimhoudingsovereenkomst en voor zover we dit naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast achten in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom, piraterij of andere onwettige activiteiten. In dergelijke gevallen maken we naam, huisadres, plaats, staat/provincie, postcode, land, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam van de verkoper openbaar aan de deelnemers aan het VeRO-programma van eBay.

 • Aan kredietinstellingen, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke nationale wetgeving (bijvoorbeeld informatie over achterstallige of gemiste betalingen of andere wanbetalingen in je account die in het kredietrapport kunnen worden opgenomen).

 • Aan derden die betrokken zijn bij een juridische procedure, als zij beschikken over een dagvaarding, een rechterlijk bevel of een soortgelijk juridisch besluit, of als we om andere redenen te goeder trouw geloven dat het openbaar maken van gegevens noodzakelijk is om dreigende lichamelijke verwonding of financieel verlies te voorkomen of vermoedelijk illegale activiteiten te melden.

Andere eBay-gebruikers voor zover door jou of door je gebruik van onze Services toegestaan

 • Wanneer je een transactie aangaat met een andere gebruiker, mag de andere gebruiker ons vragen om gegevens over jou te verstrekken die nodig zijn om de transactie te voltooien, zoals je naam, account-ID, e-mailadres, contactgegevens, verzend- en factuuradres, en andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om de transactie op een betrouwbare en veilige manier te laten verlopen.

 • Als een transactie mislukt, wordt geblokkeerd of op een later tijdstip ongeldig wordt verklaard, mogen we de andere gebruiker ook gegevens van de mislukte transactie bezorgen

 • De andere gebruiker die je gegevens ontvangt, mag die alleen gebruiken voor doeleinden in verband met de transactie. Tenzij je toestemming hebt gegeven om marketing van hem te ontvangen, mag hij je niet contacteren voor marketingdoeleinden.

 • Contact opnemen met andere gebruikers door middel van ongewenste of bedreigende berichten houdt een schending in van onze Gebruikersovereenkomst.

Wij kunnen je persoonlijke gegevens openbaar maken aan bedrijven van de groep PayPal Inc.

 • Om mogelijk illegale handelingen, fraude en/of inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen, te detecteren, te onderzoeken en de gevolgen ervan in te perken, en om risico's te beoordelen en te beheersen, bijvoorbeeld om je te waarschuwen als er frauduleuze activiteiten zijn gedetecteerd op je eBay-account of PayPal-rekening.

 • Om de klantenservice te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld om te helpen met het beheer van je account of om geschillen op te lossen (bijvoorbeeld geschillen over facturering of transacties)

 • Om de verwerking van betaalkaarten te vereenvoudigen wanneer je binnen onze Services met een betaalkaart betaalt en we PayPal gebruiken voor de verwerking van de betaling.

 • Om de verzending en gerelateerde services voor aankopen via PayPal te vereenvoudigen

 

Wijziging van eigenaarschap

In het geval van een fusie met of overname door een ander bedrijf, kunnen wij gegevens met hen delen in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen. Als dit scenario zich voordoet, zullen wij eisen dat de nieuwe gecombineerde entiteit zich aan deze Privacyverklaring met betrekking tot je persoonlijke gegevens houdt. Als wij van plan zijn om je persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan aangegeven in deze privacyverklaring te gebruiken, zul je een voorafgaand bericht van de verwerking van je persoonlijke gegevens voor de nieuwe doeleinden ontvangen.

 

Hoelang wij je persoonlijke gegevens bijhouden

 

Onze specifieke bewaartijden voor persoonlijke gegevens zijn in onze regionale bewaarschema's gedocumenteerd. Hoelang wij je persoonlijke gegevens bijhouden, kan aanzienlijk verschillen op basis van de context van de verleende Services en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:

 • Hoelang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze Services te verlenen?

  Dit heeft te maken met zaken zoals het aanhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het bijhouden van geschikte bedrijfsdocumenten en financiële verslagen. Dit is de algemene regel die de basis vormt voor de meeste van onze bewaarperiodes.

 • Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?

  Indien dit het geval is, is een ingekorte bewaartijd doorgaans gepast.

 • Heb je toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode?

  Indien dit het geval is, zullen wij je gegevens bijhouden in overeenstemming met jouw toestemming.

 • Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om je persoonlijke gegevens te bewaren?

  Voorbeelden hiervan zijn verplichte gegevensbewaringswetten in het betreffende rechtsgebied, overheidsorders om gegevens met betrekking tot een onderzoek te bewaren of persoonlijke gegevens die worden bijgehouden met het oog op een proces.

 

Wanneer het niet langer noodzakelijk is om je persoonlijke gegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Gegevensbeheerders en functionarissen voor gegevensbescherming

 

Als je in de Verenigde Staten woont, ga je een contract aan met eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA, 95125, VS en als je onze betaalservices gebruikt, ook met eBay Commerce Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA, voor dergelijke betaalservices.

Als je buiten de Verenigde Staten woont, ga je een contract aan met een van onze internationale eBay-bedrijven, als volgt:

 • Als je in Canada woont, contracteer je met eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada;

 • Als je in de Europese Unie (behalve het Verenigd Koninkrijk) woont, contracteer je met eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland;

 • Als je zich in het Verenigd Koninkrijk woont, contracteer je met eBay (UK) Limited, 1 More London Place, Londen, SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk;

 • Als je in India woont, ga je een contract aan met eBay Singapore Services Pte Ltd, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315;

 • Als je in een ander land woont, contracteer je met eBay Marketplace GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland.

 • Als je onze eBay-klantenservice gebruikt en verblijft in Frankrijk, Italië of Spanje, contracteer je dus met eBay Services S.à.rl, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg voor dergelijke specifieke diensten.

Het bedrijf waarmee je een overeenkomst sluit, is je gegevensbeheerder en is verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen van persoonlijke informatie in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen, deze privacyverklaring en alle toepasselijke nationale wetten.

Je gegevensbeheerder kan gegevens overdragen aan andere bedrijven in de groep eBay Inc. die onze BCR's hebben ondertekend, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

We kunnen je persoonlijke gegevens op onze servers in de VS verwerken en bewaren en elders in de wereld waar onze datacenters zich bevinden.

Daar waar we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen, hebben we functionarissen voor gegevensbescherming (DPO's) aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het privacyprogramma bij alle betreffende gegevensbeheerders en elk van de respectievelijke verantwoordelijken voor gegevensverwerking. Je kunt contact opnemen met een van onze DPO's via de contactinformatie opgenomen in deze Privacyverklaring.

 

Andere belangrijke privacyinformatie

 

Wat gebeurt er als je persoonlijke gegevens deelt op onze sites of in onze toepassingen?

Andere gebruikers hebben toegang tot de gegevens die je deelt op eBay. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld je biedingen, aankopen, te koop aangeboden objecten, collecties, de verkopers en collecties die je volgt, winkels, feedback, beoordelingen, productreviews en bijbehorende commentaren bekijken. Ook de gegevens die je deelt in je profiel of in je collecties, zijn openbaar.

Als je onze Services gebruikt, kan je openbare gebruikersnaam worden weergeven, openbaar worden gemaakt en aan al je openbare eBay-activiteiten worden gelinkt. In berichten die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteiten en overtredingen op onze sites, kan worden verwezen naar de gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als je je naam aan je gebruikersnaam koppelt, zullen de personen aan wie je de naam hebt bekendgemaakt dus in staat zijn om je activiteiten op eBay persoonlijk te identificeren.

Ter bescherming van je privacy beperken we de toegang tot contactgegevens, verzendgegevens en financiële gegevens van andere gebruikers tot wat strikt noodzakelijk is om je transacties mogelijk te maken en betalingen te innen. Wanneer gebruikers betrokken zijn bij een transactie, hebben zij echter toegang tot elkaars naam, gebruikersnaam, e-mailadres en andere contact- en verzendgegevens.

Jouw verantwoordelijkheden in verband met transactiegegevens die je via eBay ontvangt

Wanneer je een transactie aangaat met een andere gebruiker, zorgen wij ervoor dat je toegang krijgt tot de persoonlijke gegevens van die andere gebruiker (zoals zijn/haar naam, gebruikersnaam, contactgegevens en verzend- en factuuradres) die nodig zijn om de transactie te voltooien. Je bent, onafhankelijk van ons, de beheerder van dergelijke gegevens en wij raden je aan om de andere gebruiker op de hoogte te brengen van je privacypraktijken en zijn/haar privacy te respecteren. Je moet in elk geval alle toepasselijke privacywetten naleven en de andere gebruiker een kans geven om de gegevens uit je database te verwijderen en om te bekijken welke informatie je over hem/haar hebt verzameld.

Je mag de persoonlijke gegevens waartoe je toegang hebt alleen gebruiken voor eBay-transacties of voor andere diensten die via eBay worden aangeboden (zoals borg, verzending, klachten over fraude en communicatie tussen leden), en voor doeleinden waarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de gebruiker om wiens gegevens het gaat. Persoonlijke gegevens van andere gebruikers waartoe je toegang hebt, voor andere doeleinden gebruiken, houdt een overtreding in van onze Gebruikersovereenkomst.

Ongewenste of bedreigende e-mails

Misbruik van onze Diensten wordt niet getolereerd. Het is verboden om andere gebruikers toe te voegen aan een mailinglijst (e-mail of post), te bellen of sms-berichten te sturen voor commerciële doeleinden, ook niet als een gebruiker iets van je heeft gekocht, tenzij hij/zij jou daarvoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven. De verzending van ongewenste of bedreigende e-mails en tekstberichten is in strijd met onze Gebruikersovereenkomst. Alsje aan eBay gerelateerde spam- of spoofmails wilt melden, stuurt een e-mail naar spam@ebay.com of spoof@ebay.com.

Communicatietools

Wij kunnen berichten automatisch scannen en controleren op spam, virussen, phishing en andere kwaadwillige activiteiten, illegale of verboden inhoud of inbreuken op onze Gebruikersovereenkomst, deze privacyverklaring of andere beleidsverklaringen.

Privacy van kinderen

Onze websites zijn voor een algemeen publiek en zijn niet bestemd voor kinderen. We verzamelen nooit persoonlijke gegevens van gebruikers die volgens de betreffende nationale wetgeving kinderen zijn.

Privacypraktijken van derden

Deze privacyverklaring richt zich alleen op ons gebruik en onze verwerking van persoonlijke gegevens die wij over je verzamelen om onze Services te verlenen. Als je de gegevens openbaar maakt aan een derde partij of een website van een derde partij via een link vanaf onze Services bezoekt, zullen hun privacyverklaringen en -praktijken van toepassing zijn op alle persoonlijke gegevens die je hen bezorgt of die ze via ons verzamelen.

Wij kunnen de privacy of veiligheid van gegevens die jij aan derden verstrekt, niet garanderen. We raden je dan ook aan om het privacy- en beveiligingsbeleid van je handelspartner goed te lezen en te beoordelen voordat je een transactie aangaat en jouw gegevens deelt. Hetzelfde geldt wanneer derden aan wie je persoonlijke gegevens openbaar maakt, bieders, kopers of verkopers op onze sites zijn.

 

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.