Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor aanbiedingen met objecten in de voorverkoop

Overzicht van beleid

Aanbiedingen met objecten in de voorverkoop bestaan doorgaans uit objecten die verkocht worden voordat ze in de openbare verkoop gaan, zoals videogames, tickets en op maat gemaakte objecten. (Zie Aanvullende informatie voor de regels over abonnementen op tijdschriften en bepaalde promotionele objecten en evenementen.) Vaak heeft de verkoper de objecten nog niet of heeft de verkoper er geen controle over op het moment dat ze worden aangeboden.

Als je objecten in de voorverkoop wilt aanbieden, moet je aan de volgende criteria voldoen:

  • Garandeer dat het object binnen 30 dagen na de aankoopdatum beschikbaar is voor verzending. Vermeld deze informatie duidelijk in je aanbieding.

    Voor objecten in de voorverkoop hebben wij de mogelijkheid aanbiedingen en accessoires te blokkeren  tot 30 dagen voor het object beschikbaar is voor het publiek.

  • Geef duidelijk in de aanbieding aan dat het om een object in de voorverkoop gaat.

  • De verwerkingstijd in je aanbieding moet de duur aangeven vanaf de afloop van de aanbieding totdat het object naar de koper wordt verzonden, niet tijd dat het object in je bezit is. Geef de juiste verwerkingstijd op in je aanbieding.

  • Op het aanbiedingsformulier moet je de standaardtekengrootte 3 kiezen, zodat deze verkoopvoorwaarden duidelijk te zien zijn.

We kunnen bepaalde verkopers met geverifieerde afhandeling toestemming geven om objecten buiten deze richtlijnen te koop aan te bieden.

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Enkele voorbeelden

Toegestaan

Je ontvangt binnen 39 dagen een nieuwe videogame van de uitgever. Je start een nieuwe online veiling van 10 dagen op eBay en biedt deze games aan kopers aan. In je online veiling vermeld je duidelijk dat deze games worden aangeboden als objecten in de voorverkoop, maar dat ze binnen 30 dagen na afloop van de veiling aan kopers worden verzonden.

Niet toegestaan

Je concurrent ontvangt de game ook binnen 39 dagen van dezelfde uitgever. De concurrent start een online veiling net als die van jou, maar dan met een aanbiedingsduur van 5 dagen. Dit is een overtreding van het eBay-beleid voor aanbiedingen met objecten in de voorverkoop, omdat ze het object niet binnen 30 dagen na afloop van de aanbieding kunnen verzenden.

Layaway betalingsprogramma's en soortgelijke betaling programma's zijn niet toegestaan, omdat het object in het algemeen niet binnen 30 dagen na de aankoopdatum naar de koper verzonden wordt.

Aanvullende informatie

Voor bepaalde promotionele evenementen kan eBay naar eigen inzicht toestemming aan de fabrikant van een object geven om het buiten de voorverkoopperiode van 30 dagen te verkopen, zolang het de fabrikant is die het object te koop aanbiedt. Deze uitzonderingen worden voor bepaalde acties gemaakt en moeten worden goedgekeurd voordat de objecten die voor de bovenstaande uitzondering in aanmerking komen, te koop worden aangeboden op eBay.

Abonnementen

Abonnementen worden beschouwd als voorverkoop objecten en mogen doorgaans niet te koop worden aangeboden op eBay. We kunnen bepaalde leveranciers toestemming geven om abonnementen buiten deze richtlijnen te koop aan te bieden.

Waarom heeft eBay dit beleid?

De richtlijnen voor aanbiedingen met objecten in de voorverkoop zijn opgesteld zodat leden nog niet beschikbare objecten kunnen kopen en verkopen en zodat leden beschermd worden tegen een mogelijk negatieve ervaring bij de transactie.

Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.

Verwante Hulp-onderwerpen