Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor links

Overzicht van beleid

Wanneer je objecten op eBay aanbiedt, kun je normaal gesproken links toevoegen die uitsluitend zijn bedoeld om meer informatie te geven over de objecten of je kunt links plaatsen als het wordt vereist door de wet. Deze links moeten alleen worden gebruikt wanneer die informatie niet in de aanbieding zelf kan worden geplaatst. Ze kunnen extra afbeeldingen, technische specificaties, fabrikantsgarantie en andere informatie bevatten die kopers kunnen helpen een weloverwogen beslissing te nemen tijdens hun aankoop. Andere links die naar externe websites leiden zijn ook toegestaan, zoals websites voor afbeeldingen en websites met veilingtemplates.

Wij staan geen links toe naar websites of inhoud die niet van eBay zijn en waar andere objecten te koop worden aangeboden. Wij controleren links op de website continu en behouden ons het recht voor om links te blokkeren die als onveilig worden beschouwd voor onze leden.

Zorg ervoor dat je deze regels naleeft. Is dit niet het geval, dan kunnen er acties tegen je worden ondernomen, waaronder beperking van je koop- en verkoopprivileges, schorsing van je account. Je aanbiedingen kunnen worden verwijderd, lager of niet weergegeven worden in zoekresultaten zonder creditering van kosten. Je kunt ook je speciale accountstatus en eventuele kortingen verliezen.

We kunnen ook kosten en een extra vergoeding voor de handhaving van ons beleid in rekening brengen.

Wat zijn de richtlijnen?

Een link is elke tekst of afbeelding (foto, logo of pictogram) waarmee gebruikers van eBay worden weggeleid. Je hoeft hier niet op te kunnen klikken. Een link kan bestaan uit een website, zoals www.mijnwebsite.nl, of tekst, zoals 'zet www. en .nl om mijn gebruikersnaam heen.'

Toegestaan

 • Links naar websites en inhoud met meer informatie over het aangeboden object, zoals:

  • Afbeeldingen

  • Technische specificaties

  • Overige productdetails

 • Links naar (de inhoud van) websites van de overheid met betrekking tot de wet, bijvoorbeeld als je geneesmiddelen te koop aanbiedt

 • Links naar garantieservices

 • Links naar post- of leveringsgegevens

 • Gidsen voor voertuigprijzen

 • Links naar financieringsservices of kredietverstrekkers

 • Links naar verzekeringsservices

 • Links naar andere eBay-pagina's (zie beperkingen hieronder)

 • Links naar eBay-berichten (ons berichtensysteem voor communicatie tussen leden) om contact op te nemen met de verkoper voor meer informatie

 • Links naar je andere eBay-objecten

 • Links naar externe providers (voorzieningen voor afbeeldingen, veilingservices, enzovoort) op voorwaarde dat ze ons beleid voor derden volgen

Beperkt

 • Links naar je profiel zolang je geen andere websites dan eBay-websites promoot en geen objecten promoot die buiten eBay worden verkocht

 • Links naar de pagina Toevoegen aan mijn favoriete verkopers en je Winkels, zolang je geen andere websites dan eBay-websites promoot en geen websites of inhoud promoot waar andere objecten te koop worden aangeboden

 • Links naar externe leveranciers (beeld servers, veilingdiensten, enz.),als je deze richtlijnen volgt:

  • De vermelding mag maximaal 10 woorden tekst (HTML lettergrootte 3) en een logo van 88 x 33 pixels of kleiner bevatten, maar slechts één van hen mag een klikbare link zijn.

  • De link mag naar de website van de externe leverancier gaan als die alleen informatie geeft over de dienstverlening voor die specifieke aanbieding op eBay.

  • Als je gebruik maakt van een teller of foto-hosting service en de teller of afbeelding bevat een vermelding van je externe leverancier, dan moet de afbeelding tot 88 x 33 pixels of kleiner zijn.

  • De vermelding van de externe leverancier mag geen promotiemateriaal bevatten en mag alleen gebruikt worden voor het identificeren van de dienstverlening voor de aanbieding.

  • De vermelding van de externe leverancier mag alleen worden gegeven voor de dienst die wordt verstrekt.

  • Het logo mag niet knipperen, bewegen of worden geanimeerd

 • Links naar video, zolang je deze richtlijnen volgt:

  • Je moet de eigenaar zijn van de onderliggende rechten, waaronder intellectuele-eigendomsrechten, of je moet door de eigenaren van dergelijke rechten geautoriseerd zijn om de video te distribueren

  • De video moet geëmbed zijn in de aanbieding

  • De video moet door een van deze sites worden gehost:

   • AuctionMercial

   • Auction Video

   • Bing

   • CarTHINK

   • CreativeVideosOnline

   • Dailymotion

   • eCommercePlayer

   • Google

   • i2iAuction

   • MySpace

   • SilverDock

   • Snapfish

   • Vzaar

   • YouTube

Niet toegestaan

Toegestaan

 • Je kunt deze links opnemen op de homepage of aangepaste pagina's van je eBay-winkel:

  • Links naar je eBay-objecten en -pagina's

  • Links naar eBay-winkelpagina's van andere leden (met hun toestemming) op de homepage van je winkel (tot 10 links) en op de aangepaste pagina's van je winkel (onbeperkt aantal links)

  • Links naar de pagina Toevoegen aan mijn favoriete verkopers en je Winkels

Beperkt

 • Links naar webpagina's buiten eBay met informatie over je winkel of service, zolang je geen objecten promoot die buiten eBay om worden verkocht

 • Links die een e-mailclient of een online formulier openen zodat bieders en kopers vragen kunnen stellen over je aanbieding, zolang het online formulier geen links naar andere websites bevat

Niet toegestaan

 • E-mailadressen (waarop je wel of niet kunt klikken) of contactlinks die naar een website buiten eBay leiden

 • Aanvullende contactgegevens of tools opnemen op de homepage van je winkel of in een koptekst van je winkel

 • Verkopers met winkelnamen of -logo's die ".nl", ".net", ".org", ".edu" of variaties zoals "_nl" of "-nl" bevatten, mogen de naam of het logo van hun winkel niet opnemen in de titel of beschrijving van een eBay-aanbieding of op de homepage van een eBay-winkel (met uitzondering van automatische invoegingen door eBay zoals in het gedeelte met verkopersgegevens)

  • Verkopers met winkelnamen of logo's met '.com', '.net', '.org', '.edu' of varianten zoals '_com' of '-com', mogen de naam of het logo van hun winkel niet opnemen in de titel of beschrijving van een eBay-aanbieding of de startpagina van een eBay-winkel, behalve met uitdrukkelijke toestemming van eBay.

  Als je toestemming wilt vragen, stuur je een e-mail aan logorequest@ebay.com.

 • Verkopers met winkelnamen of -logo's die ".nl", ".net", ".org", ".edu" of variaties zoals "_nl" of "-nl" bevatten, kunnen het aangepast kader voor aanbiedingen van de winkel niet inschakelen

 • Met uitzondering van verkopers die hun winkelnaam hebben gekozen voordat ons beleid werd gewijzigd (op 1 juli 2004), mogen verkopers geen webadres gebruiken als naam van een eBay-winkel

 • Topwinkel Plus-logo's die worden gebruikt op de homepage van de winkel, moeten de officiële naam van de winkel bevatten, en de naam mag geen van de variaties van ".nl" of andere extensies zoals .net of .org bevatten

 • Winkellogo's en Topwinkel Plus-logo's mogen geen telefoonnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens bevatten

 • Winkellogo's en Topwinkel Plus-logo's mogen niet flitsen, bewegen of geanimeerd zijn

 • Links die de koper automatisch doorsturen, zijn niet toegestaan; verkopers mogen de koper niet doorsturen naar andere eBay-objecten of -pagina's via links op hun eigen site

 • QR-codes

Beperkt

Je mag één link naar een pagina opnemen die aanvullende informatie geeft over de voorwaarden van de verkoop. De pagina waarnaar je verwijst, mag echter geen links bevatten naar webpagina's buiten eBay of dochterondernemingen van eBay, en de informatie op die gelinkte pagina mag niet in tegenspraak zijn met de informatie in je aanbieding.

Opmerking: vergeet niet dat de belangrijkste gedeelten van je voorwaarden moeten zijn opgenomen in je aanbieding, waaronder verzendgegevens, betalingsmethoden die je accepteert, betalingsvoorwaarden en geldende belastingen.

Niet toegestaan

 • QR-codes

Beperkt

 • Op de pagina's Mijn eBay-wereld en Profiel kun je links toevoegen naar sociale-mediasites, zoals Facebook

Niet toegestaan

Je aanbiedingen en overige eBay-pagina's mogen het volgende niet bevatten:

 • Links naar websites of pagina's die om eBay-gebruikersnamen, -wachtwoorden of e-mailadressen van leden vragen.

 • Links naar websites of pagina's die kopers aanmoedigen hun biedingen buiten eBay of dochterondernemingen van eBay om te doen. Je mag bijvoorbeeld geen websites voor 'bieden in de laatste seconden' vermelden, omdat je je eBay-gebruikersnaam en -wachtwoord moet gebruiken.

 • Links of andere verbindingen naar chatsystemen. Je mag je chatnamen in een objectbeschrijving opnemen, maar geen link naar een chatservice.

 • Links of verzoeken voor abonnementen op nieuwsbrieven of mailinglijsten die niet van eBay zijn.

 • Links naar websites of pagina's die objecten aanbieden die niet zijn toegestaan op eBay

 • Links naar webpagina's die aanbieden om goederen of services buiten eBay of dochterondernemingen van eBay om te ruilen, verkopen of kopen, waaronder andere veilingwebsites.

 • Links naar websites of pagina's die materiaal weergeven dat niet geschikt is voor een algemeen publiek.

 • QR-codes

 

Beperkt

Wanneer je logo's voor de toegestane links gebruikt, moeten deze aan de volgende eisen voldoen:

 • Ze moeten 88 x 33 pixels of kleiner zijn

 • Ze mogen niet flitsen of bewegen, met uitzondering van links naar je eBay-aanbiedingen

 • Ze mogen geen websites buiten eBay of dochterondernemingen van eBay om vertegenwoordigen, reclame maken of als merk fungeren voor deze sites, behalve in aanbiedingen die een domeinnaam te koop aanbieden

 • Niet een website buiten eBay of dochterondernemingen van eBay Inc. representeren, promoten of adverteren, behalve in een aanbieding waarin een domeinnaam te koop wordt aangeboden, of met uitdrukkelijke toestemming van eBay.

 • Als je toestemming wilt vragen, stuur je een e-mail aan logorequest@ebay.com.

Kopers verwachten hun aankoop op eBay te voltooien en gedekt te zijn door de Kopersbescherming van eBay. Maar niet alle links zijn nuttig of veilig, en sommige links geven verkopers een oneerlijk voordeel. Dit beleid zorgt dat aanbiedingen geen ongeschikte of onveilige links bevatten en helpt de site eerlijk te houden voor verkopers.

Met links kunnen verkopers gedetailleerdere informatie over hun objecten bieden, en worden kopers geholpen om weloverwogen beslissingen te nemen. Maar niet alle links zijn nuttig of veilig, en sommige links geven verkopers een oneerlijk voordeel. Dit beleid zorgt dat aanbiedingen geen ongeschikte of onveilige links bevatten en helpt de site eerlijk te houden voor verkopers.

Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.