Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor Profiel

Overzicht van beleid

Gebruik je profiel om andere leden met dezelfde interesses te vinden of reclame voor jezelf te maken en vertrouwen op te bouwen bij potentiële kopers en verkopers.

Op het Profiel mogen leden geen reclame maken voor objecten die niet op eBay zijn toegestaan of voor verkooptransacties buiten eBay om. We staan leden ook niet toe om meerdere webadressen (URL's) te groeperen zodat ze samen in één zoekresultaat worden weergegeven. Tenzij anders aangegeven moet het Profiel voldoen aan alle richtlijnen van het aanbiedingsbeleid.

Zorg dat je profiel voldoet aan deze richtlijnen. Zo niet, dan kunnen deze worden verwijderd en kunnen er een aantal andere acties tegen jou worden ondernomen, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

  • Je profiel gebruiken om jezelf aan andere eBay-leden te presenteren

  • Laten zien welke objecten je verkoopt

  • Feedback weergeven die je hebt ontvangen

  • Andere leden vertellen wat je hobby's en interesses zijn

  • Links naar sites van sociale media, zoals Facebook

  • Links naar livechats

Niet toegestaan

  • Links naar sites waarop handelswaar of informatie wordt aangeboden die niet op eBay is toegestaan

  • Links naar sites die verkooptransacties buiten eBay om promoten via het profiel

  • De verkoop van objecten buiten eBay om promoten via het profiel

  • Overtredingen van onze andere aanbiedingsbeleidsregels

Op het profiel kunnen leden informatie over zichzelf of hun bedrijf met andere leden delen. Deze pagina's helpen om het vertrouwen te bevorderen bij potentiële kopers en verkopers. Leden mogen het Profiel niet gebruiken om handelswaar buiten eBay om te verkopen.

Contact opnemen met Klantenservice

Meld overtredingen of problemen met een ander eBay-lid.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.