Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Internationale transacties

Beleid

Gebruikers die objecten buiten Nederland willen verkopen, of gebruikers die willen bieden op objecten die vanuit andere landen worden aangeboden, moeten zich houden aan de van toepassing zijnde wetgeving.

Uitleg

Wanneer je erover denkt je horizon te gaan verbreden door te gaan verkopen aan, of te gaan kopen van, eBay gebruikers in andere landen, dien je wel je huiswerk te doen. De regelgeving die op internationale transacties van toepassing is, kan erg ingewikkeld zijn. Of er buitenlandse wetgeving van toepassing is op de verkoop van bepaalde objecten en welke wetgeving dat is, hangt af van het betrokken object en van het land waarin de koper en de verkoper zich bevinden.

Je zult waarschijnlijk niet veel moeilijkheden ondervinden wanneer je niet al te dure objecten per post verzendt naar andere landen. De posterijen zullen je graag van dienst zijn bij het invullen van de noodzakelijke documenten. Sommige producten kunnen echter onverwachte problemen veroorzaken in bepaalde landen. Een goede voorbereiding kan je helpen dit soort problemen te voorkomen. Volg daarom de volgende richtlijnen:

Allereerst: ongeacht de plaats waar je woont staat eBay erop dat elke verkoop die via de website van eBay plaatsvindt, voldoet aan de wetgeving van het land waarin de verkoper zich bevindt én aan de wetgeving van het land waarin de koper zich bevindt. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van hun koopovereenkomst.

Ten tweede: als verkoper dien je je ervan te verzekeren dat het product dat je verkoopt ook rechtmatig naar een ander land kan worden verstuurd. Voor de uitvoer van bepaalde producten is wellicht een vergunning nodig of misschien is deze uitvoer wel helemaal verboden.

Ten derde: eBay staat haar gebruikers niet toe handel te drijven met personen of bedrijven in bepaalde landen. Zie ons beleid met betrekking tot "Goederen waarop een embargo rust en verboden landen." Aangezien eBay een Amerikaans bedrijf is, dienen alle gebruikers zich ook te houden aan de Amerikaanse regels op dit terrein. Zie de VS-regels op dit gebied.

Ten vierde: kopers dienen zich op de hoogte te stellen van de specifieke regels omtrent invoer van het land van de koper. De koper zal immers niet gelukkig zijn als het object dat je stuurde aan de grens in beslag wordt genomen. eBay beveelt haar gebruikers aan om samen eventuele problemen rond invoer en uitvoer te bespreken.

Tenslotte: wanneer je van plan bent regelmatig handel te drijven met gebruikers in andere landen, kun je het beste deskundig advies inwinnen. Zeker wanneer je objecten koopt of verkoopt in de hogere prijsklasse.

Verwant Hulp-onderwerp

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.