Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor gevaarlijke, beperkte of gereguleerde materialen

 

Om gezondheids- en veiligheidsredenen kunnen de meeste gevaarlijke materialen (zoals brandblussers, radioactieve stoffen, brandbare gassen en vaste- en giftige stoffen) niet op eBay worden aangeboden.

Overzicht van beleid

Om gezondheids- en veiligheidsredenen en als gevolg van internationale regelgeving, mogen de meeste gevaarlijke materialen (zoals radioactieve materialen, ontvlambare gassen en vaste stoffen, en giftige stoffen) niet worden aangeboden op eBay.

Het aanbieden van gevaarlijke producten is in het algemeen wettelijk verboden.  Er zijn echter enkele soorten 'gevaarlijke goederen' die legaal kunnen worden getransporteerd mits ze goed zijn verpakt en gelabeld, en alleen in bepaalde omstandigheden. Deze objecten mogen worden verkocht op eBay, zolang de aanbieding aan het volgende voldoet:

 • De gevaarlijke aard van het product is duidelijk beschreven

 • Er is een leveringsmethode opgegeven die voldoet aan de wettelijke vereisten en de vereisten van de bezorger/transporteur

 • Er is een expediteur gekozen die het vervoer van gevaarlijke goederen accepteert

Meer informatie over de classificatie en het transport van 'gevaarlijke goederen'

Ga naar de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Hoewel verschillende expediteurs verschillende beperkingen kunnen hebben, kun je bij PostNL voorbeelden van verboden en beperkte materialen en verpakkingsadviezen bekijken  

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

 
 
 

iconAllowed

Toegestaan

 • Informatie over de verkoop van chemische stoffen

iconNotAllowed

Niet toegestaan

 • Objecten die in strijd zijn met enige bepaling van de CLP-verordening (classificatie, labeling en verpakking van chemische stoffen en mengsels).

 • Objecten die in strijd zijn met enige bepaling van de REACH-verordening (registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen)

 • Verboden stoffen zijn onder andere:

  • Asbest en objecten die asbest bevatten, zoals gasmaskers

  • Azokleurstoffen of azoverf

  • Benzeen

  • Verf op loodbasis

  • Sieraden de nikkel bevatten

  • Objecten die kwik bevatten, zoals thermometers, manometers, barometers en sphygmomanometers (bloeddrukmeters)

  • Kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen (categorie 1 of 2) in substanties of mengsels die aan het algemene publiek worden verkocht

 • De volgende precursoren voor explosieven:

  • Ammoniumnitraat

  • Calcium-ammoniumnitraat

  • Calciumnitraat

  • 2.4-Dinitrophenol (DNP)

  • Waterstofperoxide hoger dan 12% gewicht per gewicht

  • Salpeterzuur

  • Nitromethaan

  • Kaliumchloraat

  • Kaliumnitraat

  • Kaliumperchloraat

  • Natriumchloraat

  • Natriumnitraat

  • Natriumperchloraat

  • Zwavelzuur

 
 

iconRestricted 

Beperkt

 • Vuurwerketiketten die niet meer op vuurwerk geplakt zijn

 • Modelraketten zonder motoren

 • Pyrotechnische apparaten zonder brandbare materialen (zoals besturingsapparaten, starters of buizen)

iconNotAllowed 

Niet toegestaan

 • Buskruit

 • Klappertjes voor speelgoedgeweren

 • Explosieve ontstekingen

 • Vuurwerk, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Luchtbommen

  • Boobytraps

  • Flesraketten

  • Rotjes

  • Dayglo-bommen

  • Voetzoekers

  • Vuurwerksets

  • Fonteinen

  • Nitropoppers

  • Partypoppers

  • Romeinse kaarsen

  • Luchtraketten

  • Rookballen

  • Rookbommen

  • Dummy patronen

  • Knalerwten

  • Siervuurwerk

  • Vonkvuurwerk

  • Torpedo's

  • Fakkels (zowel projectielen als vaste fakkels)

  • Flashpaper

  • Gasflessen die een van de volgende samengeperste gassen bevatten zijn om veiligheidsredenen ook verboden: acetyleen, koolmonoxide, ammoniak, chloor, waterstof en zwaveldioxide. Lege of gedeeltelijk lege flessen zijn ook verboden omdat deze gasresten kunnen bevatten

  • Benzine

  • Rode fosfor

  • Thermiet

  • Gebruikte olie (zoals kookolie of motorolie)

  • Nepvuurwerk

 
 

iconAllowed

Toegestaan

 • Lege brandblusapparaten of lege brandblusgranaten

 • Brandblusapparaten die geen koolstoftetrachloride bevatten

 • Informatie over het gebruik van een brandblusapparaat

iconRestricted

Beperkt

 • Bij een aanbieding voor antieke brandblusapparaten of brandblusgranaten moet duidelijk vermeld zijn met welke stof deze zijn gevuld

iconNotAllowed 

Niet toegestaan

 • Brandblusapparaten of brandblusgranaten (inclusief brandblusapparaten met glas en koperen brandblusapparaten met een T-vormige handgreep) die koolstoftetrachloride bevatten. (Neem contact op met de lokale brandweer voor tips over het veilig afvoeren)

 
 
De verkoop van koelvloeistoffen, inclusief CFC's, HCFC's en producten die gewoonlijke freon worden genoemd, is beperkt. De meeste van deze producten mogen volgens de wet niet worden verkocht of worden gebruikt voor bestaande apparatuur en mogen daarom niet worden aangeboden op eBay.
 

iconAllowed 

Toegestaan

 • Koelvloeistoffen in huishoudelijke apparaten of in een voertuig

iconNotAllowed 

Niet toegestaan

Objecten met Freon als merknaam of beschrijving

 
 
Pesticiden voor de landbouw zijn beperkt in de EU en je kunt hier meer informatie vinden.
 

iconAllowed 

Toegestaan

 • Informatie over het gebruik van pesticiden

iconRestricted

Beperkt

 • Medicatie tegen vlooien en teken die is goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration) en is verzegeld in de oorspronkelijke verpakking (zie ook ons beleid voor medicijnen en medische apparatuur)

 • Pesticiden mogen worden aangeboden als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • De pesticide is geregistreerd bij de EPA en in het land waarin de koper zich bevindt.

  • De registratie is niet opgeschort of geannuleerd door de EPA of in het land waarin de koper zich bevindt.

  • De pesticide is niet geclassificeerd als beperkt product door de EPA of het land waarin de koper zich bevindt.

  • De container of de oorspronkelijke verpakking is ongeopend en intact.

  • Het etiket op de verpakking van de pesticide voldoet aan alle nationale en lokale vereisten. De objectbeschrijving van de verkoper op eBay is consistent met het etiket op het product.

  • De container kan worden verzonden op een manier die voldoet aan de nationale voorschriften voor de verzending van post.

  • De koper is gecertificeerd voor het kopen van de pesticide volgens nationale en lokale wetten.

  • De verkoper moet de volgende twee gegevens duidelijk vermelden in de aanbieding:

   • De verkoper voldoet aan alle toepasselijke nationale en lokale wetten en voorschriften en controleert dat de koper voldoet aan alle toepasselijke wetten en voorschriften.

   • De verkoper accepteert geen biedingen van, en verkoopt of verzendt niet aan kopers in een land waar het object niet is geregistreerd als pesticide voor algemeen gebruik.

iconNotAllowed 

Niet toegestaan

 • Beperkte, opgeschorte of geannuleerde pesticiden

 • Geopende containers of verpakkingen van pesticiden

 • Giftige stoffen die volgens PostNL niet per post mogen worden verzonden

 • Niet-geregistreerde pesticiden (niet goedgekeurd voor verkoop op de binnenlandse markt)

 
 

iconAllowed 

Toegestaan

 • Geigertellers

 • Informatie over nucleaire tests of atoomenergie

 • Waarschuwingslabels voor radioactief materiaal

 • Waarschuwingstekens voor radioactief materiaal

iconRestricted

Beperkt

 • Objecten die sporen van radioactief materiaal bevatten (zoals horloges of wapenvizieren)

 • Medische apparatuur

 • Monsters van natuurlijke ertsen die sporen van radioactiviteit bevatten

iconNotAllowed 

Niet toegestaan

 • Objecten van atoom- of nucleaire explosies (zoals 'hot rocks', objecten uit een explosie- of testgebied en trinitiet)

 • Objecten die als problematisch worden beschouwd door het Ministerie van Economische Zaken

  en die op verzoek van het Nuclear Directorate van eBay zijn verwijderd

 • Objecten waarbij in de aanbieding wordt vermeld dat ze radioactief zijn

 • Nucleaire materialen

 • Radioactief afval of radioactief besmette materialen

 • Radium

 • Ruw verarmd uranium

 • Tritium in grote hoeveelheden (zoals bepaalde typen gloeisticks en uitgangsborden)

 
 

iconRestricted

Beperkt

 • Ongebruikte airbags in de behuizing van het stuurwiel of verwijderbare stoelen uit personenauto's of bestelauto's. 

   

  Let op: verkopers mogen de functie voor wereldwijde verzending niet selecteren, omdat deze objecten niet mogen worden verkocht in of verzonden naar bepaalde landen

iconNotAllowed

Niet toegestaan

 • Gebruikte airbags, airbags die zich niet in het stuurwiel of in verwijderbare stoelen uit personenauto's of bestelauto's bevinden, en spanners van veiligheidsgordels die worden geactiveerd als onderdeel van een airbagsysteem

 • Stoffen voor explosieven:

  • Aluminium poeder 

  • Magnesium poeder

  • Magnesiumnitraat-hexahydraat 

 • Batterijen, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Alkaline-mangaanbatterijen

  • Knoopcelbatterijen met kwikoxide (knoopvormige batterijen die vaak in oude camera's zitten)

  • Zink-koolstofbatterijen

  • Objecten die gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid of de veiligheid, zoals is aangegeven door overheidsinstanties. We verwijderen aanbiedingen op verzoek van overheidsinstanties

Waarom heeft eBay dit beleid?

In verband met gezondheids- en veiligheidsredenen staan we de verkoop van de meeste gevaarlijke materialen niet toe op eBay. We zorgen ervoor dat we voldoen aan de voorschriften van de overheid en dat eBay-gebruikers voldoen aan alle richtlijnen voor postverzending en -transport van PostNL.

Contact opnemen met Klantenservice

Meld overtredingen of problemen met een ander eBay-lid.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.