Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor levensmiddelen en gezondheidsproducten

Overzicht van beleid

Je mag de meeste levensmiddelen en verwante objecten op eBay aanbieden. Zorg dat je op de hoogte bent van de relevante wetten en voorschriften voordat je je object aanbiedt.

Wanneer je de typen objecten aanbiedt die zijn toegestaan op eBay (zie richtlijnen), bevestig je dat aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving is voldaan.

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

Levensmiddelen en verwante objecten:

 • Waarop de houdbaarheidsdatum duidelijk is vermeld. Bij alle aanbiedingen van levensmiddelen moet de houdbaarheidsdatum zijn vermeld.

 • Die vóór de houdbaarheidsdatum aan de koper worden geleverd.

 • Die niet op welke manier dan ook zijn aangepast of gewijzigd

 • Die veilig worden opgeslagen voordat ze worden verzonden

 • Die voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake levensmiddelen (zie Aanvullende informatie)

Beperkt

 • Beperkt houdbare objecten zijn toegestaan, mits je de volgende details duidelijk in de objectbeschrijving opneemt:

  • de wijze waarop je de objecten veilig zult leveren aan de koper (bied bijvoorbeeld verzending per expresse aan)

  • zorg dat de objecten goed afgedicht zijn verpakt

 • Alle levensmiddelen en verwante producten moeten worden verpakt of afgedicht zodat de koper kan zien of ermee is geknoeid

 • Alle levensmiddelen moeten veilig worden opgeslagen voordat ze worden verzonden en alle opslagrichtlijnen op de verpakking van het object moeten worden gevolgd

 • Flesvoeding mag alleen worden aangeboden als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De houdbaarheidsdatum van de flesvoeding is niet verstreken. We raden aan om de houdbaarheidsdatum in de aanbieding te vermelden.

  • Je levert het product vóór de houdbaarheidsdatum aan de koper.

  • De verpakking van het object is intact.

  • Er is niet geknoeid met het pakket en de inhoud ervan

  • Het object is op veilige wijze opgeslagen.

Niet toegestaan

 • Aanbiedingen van geneesmiddelen of aanbiedingen waarin geneeskundige claims worden gedaan

 • Aanbiedingen die claimen dat het object is bedoeld voor het gebruik bij de diagnose, genezing, verzachting, behandeling of voorkoming van ziekten bij mensen en/of dieren

 • Niet-gepasteuriseerde melkproducten of producten die niet-gepasteuriseerde fruit- of groentesappen bevatten.

 • Wilde paddenstoelen

 • Levensmiddelen die zijn teruggeroepen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Levensmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken

 • Aanbiedingen die onrechtmatig geregistreerde namen of beschermde landbouwproducten en levensmiddelen bevatten (Meer informatie in de Aanvullende informatie onderaan deze pagina)

Toegestaan

 • Producten voor persoonlijke hygiëne waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken

 • Nieuwe/ongeopende applicators voor persoonlijke hygiëne en cosmetica

Beperkt

 • Zonder recept verkrijgbare geneesmiddelen en vitamines mogen worden aangeboden mits:

  • De verpakking intact is en er niet met het object is geknoeid

  • Het object vóór de houdbaarheidsdatum kan worden geleverd aan de koper

  • Het object op veilige wijze en overeenkomstig de instructies op de verpakking van het object is opgeslagen

 •  Alle gezondheids- en hygiëneproducten moeten aan kopers worden geleverd vóór de duidelijk aangegeven houdbaarheidsdatum. Bij alle aanbiedingen van deze objecten moet de houdbaarheidsdatum zijn vermeld.

Niet toegestaan

 • Geneesmiddelen en medicijnen op recept (raadpleeg het beleid voor geneesmiddelen en medische apparatuur)

 • Medische apparatuur die op recept verkrijgbaar is, zoals brillen, contactlenzen, CPAP-apparaten, componenten voor zuurstoftoediening, enzovoort (zie het beleid voor geneesmiddelen en medische apparatuur voor meer informatie)

 • Geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn en pseudo-efedrine of efedrine bevatten

 • Producten die ephedra of ma huang bevatten

 • Geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, supplementen en gezondheids- en cosmeticaobjecten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken

Zorg dat je je aan de toepasselijke wetten houdt wanneer je levensmiddelen aanbiedt. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • Ingrediënten: regelgeving voor het gebruik van additieven, zoetstoffen, smaakstoffen en kleurstoffen.

 • Etikettering: op etiketten moeten onder andere de naam, de ingrediënten, eventuele speciale opslagvoorwaarden, voedingswaarden en de plaats van productie van het levensmiddel zijn vermeld.

 • Import/export: wetten beperken de import en export van veel levensmiddelen.

Beschermde landbouwproducten en levensmiddelen

De Europese wetgeving bevordert en beschermt namen van landbouwproducten en levensmiddelen van hoge kwaliteit door middel van drie Europese beschermingscategorieën: BOB (beschermde oorsprongsbenaming, BGA (beschermde geografische aanduiding) en GTS (gegarandeerde traditionele specialiteit). Als een product door een van deze categorieën wordt beschermd, is het verboden om in een aanbieding voor een product dat niet hierdoor beschermd wordt, de naam van het beschermde product te gebruiken of ernaar te verwijzen.

Ga voor meer informatie over beschermde landbouwproducten en levensmiddelen naar database met geregistreerde producten op de website van de Europese Commissie.

Meer weten over bescherming van intellectuele-eigendomsrechten (VeRO)

Ga voor meer informatie over wetgeving met betrekking tot de verkoop van levensmiddelen naar de volgende websites:

De verkoop van levensmiddelen en gezondheidsproducten is sterk gereguleerd. Zorg er daarom voor dat je voldoet aan alle wetten en voorschriften voordat je deze objecten op eBay koopt of verkoopt.

Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.