Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Intellectuele eigendom van eBay gebruiken

Overzicht

De naam en het logo van eBay zijn gedeponeerde handelsmerken in de VS en in het buitenland. Gebruik van de naam en het logo van eBay is alleen toegestaan als een organisatie of individu een schriftelijke licentieovereenkomst met eBay heeft.

In deze richtlijnen wordt uitgelegd wanneer het logo, de naam of screenshots van eBay wel en niet gebruikt mogen worden.

Zorg ervoor dat je deze richtlijnen naleeft. Als je dat niet doet, kunnen er acties tegen je worden ondernomen, waaronder beperking van je koop- en verkooprechten en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

 
 
Je mag de naam van eBay gebruiken om naar eBay te verwijzen (bijvoorbeeld: "Bekijk mijn antieke objecten op eBay" of "Ik verkoop op eBay"), op voorwaarde dat je je aan de volgende richtlijnen houdt:
 • Je mag consumenten niet misleiden door te suggereren dat je bedrijf, producten of services gesponsord door, verbonden met, of onderschreven door eBay zijn.

 • Wanneer je naar eBay verwijst, mag je de naam eBay alleen in tekst zonder opmaak gebruiken. Gebruik het eBay-logo nooit in een zin.

 • eBay wordt altijd gespeld als 'eBay'. Het is nooit 'Ebay', 'e-Bay' of 'ebay'.

 
 
Als je een eigen webpagina hebt, kun je de knop Nu op eBay gebruiken om je site aan de homepage van eBay te koppelen. 
Met uitzondering van de linkknop Nu op eBay mag je geen enkel ander logo of andere afbeelding van eBay gebruiken om naar eBay te koppelen.
 
 
Je mag het eBay-logo niet gebruiken tenzij eBay je een uitdrukkelijke schriftelijke handelsmerklicentie verleend heeft.
 
 
Je mag geen screenshots van eBay gebruiken, tenzij eBay je een uitdrukkelijke schriftelijke licentie heeft verleend.

Verboden gebruik van de naam en het logo van eBay

De naam en het logo van eBay mogen niet worden opgenomen in:

 • Visitekaartjes

 • Websitelinks

 • Domeinnamen

 • De naam van je eBay-winkel of je gebruikersnaam

 • Verzendlabels

 • Etalages

 • Naar eBay verwijzen op een dusdanige manier dat iemand zou kunnen denken dat je gesponsord door, verbonden met, of onderschreven door eBay bent

eBay-domainnamen

eBay is eigenaar van de exclusieve handelsmerkrechten voor de naam eBay in de VS en in het buitenland. Registratie, eigendom, gebruik of verkoop van een domeinnaam die 'eBay' bevat, is niet toegestaan. eBay-aanbiedingen waarin wordt geprobeerd deze domeinnamen te verkopen, worden van de site verwijderd.

Hoewel het populair is om domeinnamen te registreren, gebruiken en verkopen (waaronder op eBay), mag je meestal geen domeinnaam bezitten, verkopen of gebruiken als het een handelsmerk bevat dat het eigendom is van een ander individu of bedrijf. Raadpleeg voor meer informatie de Anticybersquatting Consumer Protection Act van 1999.

Wanneer schriftelijke toestemming van eBay vereist is

Voor het gebruik van intellectuele eigendom van eBay moet je als volgt schriftelijke toestemming aanvragen:

 • Elk gebruik van het logo van eBay

 • Elk gebruik van screenshots van eBay

 • Elk gebruik van de naam van eBay in reclamemateriaal of voor sponsorschap, inclusief conferenties

Wij behouden ons het recht voor om je verzoek naar eigen inzicht te weigeren.

Dien je verzoek in via ons aanvraagformulier. Je kunt ons ook een e-mail sturen op ippermissions@ebay.com.

Contact opnemen met Klantenservice

Meld overtredingen of problemen met een ander eBay-lid.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.