Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor goederen met een embargo en verboden landen

Overzicht van beleid

Als dochteronderneming van een Amerikaans bedrijf gelden handelsbeperkingen van de Amerikaanse overheid ook voor eBay.nl.

Amerikaanse instanties verbieden of reguleren de handel tussen mensen in de VS en bepaalde organisaties, bedrijven en individuen. De verkoop van objecten waarop een embargo rust uit of aan die landen, organisaties, bedrijven of individuen is niet toegestaan op eBay.

Volgens de Amerikaanse wetgeving kan het kopen of verkopen van bepaalde objecten die in beperkte landen vervaardigd zijn, illegaal zijn, afhankelijk van de aard van het object, wanneer het is vervaardigd en wanneer het een specifiek land verlaten heeft.

Verkopers die objecten wereldwijd verzenden moeten regelmatig actuele informatie nalezen over welke landen getroffen zijn door sancties die door het Office of Foreign Assets Control (OFAC), een afdeling van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, zijn opgelegd.

Voordat je een object op de eBay-website aanbiedt, is het belangrijk te controleren welke maatregelen van de Nederlandse overheid en de Europese Unie de handel met bepaalde landen onder embargo verbieden of beperken. Deze maatregelen kunnen van invloed zijn op de import uit en export naar deze derde landen. Ga voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid of de website van de Europese Commissie.  

Voor meer informatie over wetten die dergelijke handel reguleren, ga je naar de aanvullende informatie hieronder.

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

Hieronder volgen een aantal richtlijnen aan de hand waarvan je kunt bepalen of een object op eBay mag worden verkocht.

Toegestaan

 • Informatieve objecten uit gesanctioneerde landen, zoals boeken, films, kunstwerken, foto's, muziek of soortgelijke materialen.

Beperkt

 • Bij replica's van antiek en artefacten moet duidelijk worden vermeld dat het om replica's gaat.

 • De objecten moeten nog steeds voldoen aan alle beleidsrichtlijnen van eBay.

 

Niet toegestaan

 • Objecten zijn niet toegestaan op onze site als ze onder een embargo met de volgende landen vallen. Aangezien we niet kunnen bepalen wanneer een object uit een bepaald land is meegenomen, staan we ook geen objecten toe waarvan beweerd wordt dat ze van voor het embargo zijn:

  - Cuba,

  - Iran,

  - Noord-Korea,

  - Syrië

Daarnaast is het niet toegestaan dat organisaties, bedrijven of individuen uit die landen een eBay-account hebben of zich inschrijven voor een eBay-account terwijl ze zich in de betreffende landen bevinden.

Het is niet toegestaan dat bedrijven of individuen op de lijst Specially Designated Nationals (SDNs) een eBay-account hebben of zich inschrijven voor een eBay-account.

Voor de meest recente lijst met gesanctioneerde landen, organisaties en individuen kun je terecht op de website van het Office of Foreign Assets Control.

Dit beleid van eBay is een richtlijn en moet gebruikt worden als uitgangspunt voor leden die dergelijke objecten kopen en verkopen.

Nederlandse en Europese wetgeving:

Voor meer informatie over de volledige lijst en updates van landen waarop een embargo rust, kun je terecht op de websites van de Rijksoverheid en de Europese commissie.

Amerikaanse wetgeving:

Voor meer informatie over wetten die dergelijke handel reguleren, en kopieën van de feitelijke geldende wetten, ga je naar de website van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën.

Internationale verkopers moeten zich ook vertrouwd maken met de andere beperkingen die de Amerikaanse overheid ingesteld kan hebben. Het Amerikaanse Ministerie van Handel biedt links naar de relevante websites op de website van het Bureau of Industry and Security.

Via de website van het Office of Foreign Assets Control kun je aanvullende informatie over deze wetgeving verkrijgen, evenals lijsten met deze verboden personen.

eBay spoort kopers en verkopers aan om alle overheidswetten na te leven. De verkoop van objecten waarop een embargo rust is bij de wet verboden en kan schade toebrengen aan eBay of haar leden. Daarom mogen verkopers dergelijke objecten niet op eBay aanbieden.

Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.