Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Beleid voor elektrische en elektronische apparatuur

Overzicht van beleid

Bepaalde elektronische apparatuur, zoals apparatuur die illegaal wordt geacht door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit in Nederland mag niet worden aangeboden op eBay.

eBay staat ook de verkoop niet toe van producten die voornamelijk zijn bedoeld voor het opnemen van mondelinge, telefonische of elektronische privégesprekken of -activiteiten van anderen zonder hun medeweten.

Het gebruik en de verkoop van radiozendapparatuur (in de breedste zin: elk product dat gebruikmaakt van radiogolven voor andere radiocommunicatie dan tv- of radio-ontvangers) valt onder de Europese wetgeving (de richtlijn betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE)) die in Nederland geldt.

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

Beperkt

 • Radiozendapparatuur: radiozendapparatuur mag alleen op eBay worden aangeboden als deze voldoet aan de R&TTE-richtlijn. Apparatuur die hieraan voldoet, bevat de CE-markering.

Niet toegestaan

 • Apparaten die radar- of lasersignalen verstoren: producten waarvan wordt beweerd dat ze de politieradar blokkeren of op andere wijze verstoren, zijn niet toegestaan.

 • Apparaten die verkeerslichten verstoren of wijzigen: producten waarvan wordt beweerd dat ze verkeerslichten kunnen wijzigen of op andere wijze het natuurlijke patroon van een verkeerslicht kunnen blokkeren, zijn niet toegestaan.

 • Decoders voor satelliettelevisie, digitale televisie of kabeltelevisie: objecten die kunnen worden gebruikt om gecodeerde uitzendingen te decoderen of om zonder toestemming of betaling toegang te krijgen tot televisieprogramma's via kabel, digitaal antennesignaal of satelliet, zijn niet toegestaan. Ook als wordt vermeld dat het object is bestemd voor educatieve doeleinden of testdoeleinden, mag het niet worden aangeboden.

Enkele voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan:

 • Aangepaste decoders

  • Apparatuur om smartcards te programmeren en unloopers

  • Geprogrammeerde smartcards

  • Blokkeringsapparaten

  • Hardware- of software-DSS-emulators

 • Aanbiedingen die het decoderen of het zonder toestemming of betaling verkrijgen van toegang tot televisieprogramma's via kabel, digitale antennesignalen of satelliet aanmoedigen of daarover informatie geven

 • 27MC-radio's: 27MC-radio's die niet voldoen aan de R&TTE-richtlijn

 • Apparaten voor het aanpassen van kilometertellers

 • FM-modulators: apparaten die via de breedband FM-band radiosignalen naar autoradio's verzenden, zijn niet toegestaan omdat ze illegaal zijn. De breedband FM-band is toegewezen voor het exclusieve gebruik van uitzenders met een licentie en FM-modulators hebben momenteel geen licentie voor het gebruik van de breedband FM-band.

 • Apparaten die mobiele telefoons, GPS, Wi-Fi en andere signalen verstoren: apparaten om mobiele telefoons (of andere radiosignalen zoals GPS en Wi-Fi) te verstoren, zijn niet toegestaan omdat ze illegaal zijn. Een apparaat dat mobiele telefoons stoort, is een zender en voor het gebruik daarvan is een licentie vereist

Toegestaan

 • Spionagecamera's voor kinderen (speelgoed)

 • Antwoordapparaten

Niet toegestaan

 • Afluisterapparaten voor telefoons en andere afluisterapparatuur

 • Miniatuurzenders

 • Bewakingsmicrofoons

 • Aanbiedingen waarin het gebruik wordt gepromoot van fotografische apparaten om heimelijk personen te bekijken of beelden vast te leggen voor seksuele doeleinden

Waarom heeft eBay dit beleid?

In verband met naleving van de wet en het voorkomen van schending van privacy mogen verkopers bepaalde objecten niet aanbieden op eBay. Deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies, maar we hopen dat dit je helpt om veilig te handelen op eBay. Dit is geen volledige lijst en de verkoper moet stappen nemen om te zorgen dat zijn of haar aanbieding legaal is en geen auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden schendt.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.