Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Kunstvoorwerpen, archieven, antiek, cultuurgoederen en grafobjecten

Overzicht van beleid

Veel kunstvoorwerpen, antiek en grafobjecten worden beschermd door nationale wetten en overheidsinstellingen. Hoewel je bepaalde kunstvoorwerpen, grafobjecten en andere verwante objecten mag aanbieden, moet je mogelijk aan enkele vereisten voldoen wanneer je ze op eBay verkoopt (zie de richtlijnen hieronder voor meer informatie).

eBay werkt samen met de volgende instellingen en organisaties. Tenzij anders aangegeven in dit beleid en ander beleid van eBay, volg je de richtlijnen die door deze instellingen zijn uitgebracht wanneer je verwante objecten aanbiedt op eBay:

Zorg ervoor dat je aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen jou ondernomen worden, zoals beperking van je koop- en verkoopprivileges en schorsing van je account.

Wat zijn de richtlijnen?

Beperkt

 • Archeologische voorwerpen van minder dan 100 jaar oud

In alle gevallen moeten verkopers de oorsprong van het archeologische voorwerp vermelden, dat het voorwerp minder dan 100 jaar oud is en dat ze zullen voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de verkoop van het object.

Niet toegestaan

 • Archeologische voorwerpen van meer dan 100 jaar oud die afkomstig zijn uit:

  • opgravingen en vondsten op land of onder water

  • archeologische vindplaatsen

  • archeologische collecties

 • Objecten die voorkomen op de rode lijst van de International Council of Museums (Internationale Museumraad)

Niet toegestaan

Openbare registers en verwante documenten

Cultuurgoederen zijn volgens de Europese wet objecten van historisch, architectonisch of archeologisch belang.

Niet toegestaan

De volgende cultuurgoederen mogen niet worden verkocht:

 • Archeologische voorwerpen van meer dan 100 jaar oud

 • Afbeeldingen en schilderijen van meer dan 50 jaar oud die meer dan €150.000 waard zijn

 • Aquarellen en pasteltekeningen van meer dan 50 jaar oud die meer dan €30.000 waard zijn

 • Mozaïek van meer dan 50 jaar oud die meer dan €15.000 waard is

 • Boeken van meer dan 100 jaar oud die meer dan €50.000 waard zijn

 • Manuscripten van meer dan 50 jaar oud, ongeacht de waarde

 • Gedrukte geografische kaarten van meer dan 200 jaar oud die meer dan €15.000 waard zijn

 • Andere objecten van meer dan 100 jaar oud die meer dan €50.000 waard zijn

Volg deze algemene richtlijnen wanneer je objecten aanbiedt op eBay.

Toegestaan

 • Grotformaties die rechtmatig zijn verkregen van privéterrein

Niet toegestaan

 • Stalactieten, stalagmieten en grotformaties die zijn verkregen uit grotten in beschermde gebieden.

Toegestaan

Nieuwe grafmonumenten en begraafplaatsen

Niet toegestaan

Historische graven, grafstenen en verwante monumenten


Ons beleid weerspiegelt de wet- en regelgeving voor de verkoop van kunstvoorwerpen, archieven, grafobjecten en andere verwante objecten. Zorg dat je alle toepasselijke wetten en onze richtlijnen hierboven volgt, voordat je deze objecten op eBay aanbiedt.Als onderdeel van de strijd tegen de handel in gestolen kunstwerken moedigt Interpol niet alleen de politie, maar ook kunst- en antiekhandelaren en eigenaren van kunstwerken aan om een actieve rol te spelen bij de uitwisseling van informatie over gestolen kunstwerken. Kijk voor meer informatie en resources in het gedeelte over kunst op de website van Interpol.

Meer informatie over illegale handel van cultureel erfgoed staat in de UNESCO-database met nationale en culturele erfgoedwetten.


Contact opnemen met Klantenservice

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.