Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Verkoperactiviteitlimieten, geblokkeerde aanbiedingen en accountbeperkingen

eBay doet er alles aan om fraude en negatieve koopervaringen op de site tegen te gaan. Om ervoor te zorgen dat de handelsplaats veilig blijft, kunnen verkopers te maken krijgen met een van de onderstaande zaken:

Verzoek om aanvullende controle

Verkopers moeten mogelijk aanvullende controle verstrekken, bijvoorbeeld in gevallen waarin objecten worden aangeboden op een andere site dan de site die ze bij inschrijving hebben opgegeven of als ze objecten aanbieden waarvan bekend is dat deze aantrekkelijk zijn voor vervalsers. Het type controlemethode varieert. In veel gevallen zijn verkopers echter verplicht om te worden gecontroleerd door PayPal.

Gecontroleerd door PayPal – Dit controleproces biedt PayPal de mogelijkheid om aanvullend bewijs van de identiteit van een lid te verkrijgen in combinatie met onze eigen controlemethoden van eBay. Dit hogere controleniveau is bedoeld om fraude of vervalste objecten op de site tegen te gaan. eBay-leden die de stappen hebben uitgevoerd voor controle door PayPal, hebben een aanvullende identiteitscontroleprocedure doorlopen.

Meer weten over controle door PayPal?

Als je geen PayPal-rekening hebt, kun je je laten controleren als onderdeel van de aanmeldingsprocedure.

Zodra je de bovenstaande procedure hebt voltooid, werk je je PayPal-rekening bij met je gebruikersnaam van eBay om de controleprocedure te voltooien. Selecteer Mijn rekening, Profiel, Verkoopvoorkeuren en kies Veilingen. Klik op Toevoegen en voer je eBay-gebruikersnaam in.

Account-specifieke verkooplimieten

Met behulp van accountlimieten kunnen we rekeningactiviteiten controleren en belangrijke persoonlijke gegevens van de verkoper bevestigen. Deze limieten kunnen variëren per verkoper en kunnen worden verhoogd op basis van je totale verkoopactiviteiten.

Hoe werken accountlimieten?

Je hebt een limiet voor het aantal verkochte objecten en het aantal aangeboden objecten. Als een object wordt verkocht, telt dit mee voor je limiet. Als een aanbieding afloopt zonder dat het object wordt verkocht, telt dit niet mee voor je limiet zoals je in het voorbeeld hieronder kunt zien. Het aantal actieve aanbiedingen dat je op de eBay-site kunt hebben, staat rechtstreeks in verhouding met het aantal objecten dat je die maand hebt verkocht.

Voorbeeld

1. Stel je hebt een maandelijkse verkooplimiet van 10 objecten.

2. In de eerste week bied je 10 objecten aan. Van de 10 aangeboden objecten verkoop je er 2.

3. De volgende keer dat je objecten gaat aanbieden, kun je er 8 aanbieden. Als je 6 van 8 aangeboden objecten verkoopt, kun je nog 2 objecten aanbieden.

4. Als je beide objecten verkoopt, heb je je verkooplimiet voor de maand bereikt en kun je geen nieuwe objecten aanbieden.

Belangrijk: Als je je maandelijkse limiet overschrijdt, moet je het aantal actieve aanbiedingen op eBay verminderen zodat het aantal binnen je limiet is. Als je objecten aanbiedt via het formulier Verkoop je object, kunnen er berichten worden weergegeven met betrekking tot limieten voor rubrieken of objecten.

Beperkingen op je activiteiten op de site en je verkoopactiviteiten

Enkele voorbeelden:

  • Site-activiteiten zoals verkopen, bieden en communicatie met andere eBay-leden via Contact opnemen met een eBay-lid of Vraag het de verkoper kunnen worden beperkt om de veiligheid op de handelsplaats te waarborgen.

  • eBay kan een verkoper verplichten een bepaalde periode te zijn ingeschreven voordat bepaalde typen of aantallen objecten verkocht mogen worden. Dit geldt met name wanneer het erom gaat het aanbieden van objecten die geliefd zijn bij vervalsers te beperken.

  • Bepaalde typen objecten waarvan bekend is dat deze geliefd zijn bij vervalsers, mogen verkopers mogelijk niet aanbieden in veilingen van 1 of 3 dagen.

  • Verkopers moeten voldoen aan een bepaald niveau van tevredenheid van kopers. Als de tevredenheid van kopers niet naar verwachting is, kunnen de activiteiten van een verkoper worden beperkt of wordt de account van de verkoper mogelijk beperkt of geschorst.

Verwijdering van aanbiedingen

eBay kan alle aanbiedingen verwijderen die het beleid schenden of inbreuk maken op andermans auteursrechten. Sommige aanbiedingen worden verwijderd omdat het taalgebruik of de foto's in de titel of de beschrijving inbreuk maken op het eBay-beleid. Dit betekent dat sommige objecten die door kopers in een winkel zijn gekocht, of mogelijk zelfs op eBay, misschien niet zijn toegestaan of verwijderd kunnen worden op grond van het aanbiedingsbeleid. Zie Waarom eBay je aanbieding kan verwijderen en Ongepast handelsgedrag melden voor meer informatie.

Je account wordt geschorst

eBay kan een account schorsen als er ernstige overtredingen van de regels en het beleid van de site zijn begaan en als eBay-kosten niet zijn betaald. eBay kan een account ook schorsen als we het gevoel hebben dat de account problemen veroorzaakt of mogelijke juridische aansprakelijkheden creëert.

Wanneer een account wordt geschorst, stuurt eBay een bericht naar het e-mailadres dat aan de geschorste account is gekoppeld. Deze e-mail verschijnt ook op de pagina Mijn berichten in Mijn eBay van de account.

Zie de pagina Account geschorst voor meer informatie over het oplossen van accountschorsingen.

Dankzij deze typen maatregelen wordt het vertrouwen van kopers niet geschaad en wordt de handelsplaats beschermd tegen fraude.

Zie Regels voor verkopers voor het verkoopbeleid van eBay, zoals verboden en beperkte objecten, de bescherming van intellectueel eigendom en aanbiedingspraktijken.

Aan verkopers kan worden gevraagd om een training te volgen of openstaande geschillen op te lossen voordat volledige rechten voor de site worden verleend.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.