Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Veilig handelen op eBay

De eBay-community houdt vast aan waarden als open communicatie en eerlijkheid, en de overgrote meerderheid van kopers en verkopers bij eBay is betrouwbaar. Voor een veiligere handelsomgeving biedt eBay je bij elke aankoop of verkoop diverse vormen van bescherming.

Feedbacksysteem van eBay

Feedback vormt de basis voor het vertrouwen op eBay. Je kunt direct de reputatie van een lid controleren om te bepalen of je al dan niet met hem in zee wilt gaan voordat je een bod doet of een bod van het lid accepteert. Je kunt het profiel van een lid controleren door op het nummer naast de gebruikersnaam te klikken of via het formulier Zoeken naar lid.

Als je feedback voor een lid achterlaat, moet je eerlijk en redelijk zijn en je aan de feiten houden. Hierdoor houd je andere leden op de hoogte van je ervaring en draag je eraan bij dat eBay een veilige plaats blijft om te kopen en te verkopen.

Ondersteuning als je transactieproblemen ondervindt

Als zich een probleem voordoet bij het kopen of verkopen op eBay, zijn er richtlijnen, tools en beschermingsservices om je te helpen.

eBay zorgt ervoor dat je gemakkelijk contact kunt opnemen met leden om problemen op te lossen. Als rechtstreeks contact niet werkt, kun je naar Transactieproblemen oplossen gaan. Daar kun je tot een oplossing proberen te komen met je koper of verkoper en het probleem aan eBay melden.

Problemen met verkopers oplossen

 • In veel gevallen kun je een probleem oplossen door contact op te nemen met de verkoper. Meer weten over contact opnemen met je verkoper?

 • Als je voor een object hebt betaald maar het niet hebt ontvangen of voor een object hebt betaald, het hebt ontvangen maar het sterk afwijkt van de beschrijving, moet je het probleem eerst met de verkoper bespreken. Als dat niet lukt, kun je tot een oplossing proberen te komen in Transactieproblemen oplossen.

 • Als zich een probleem voordoet met een aankoop en je PayPal hebt gebruikt, open je een geschil in het Klachtencentrum van PayPal. Je aankoop kan namelijk beschermd zijn via kopersbescherming van PayPal.

 • Als je met je creditcard (maar niet via PayPal) hebt betaald voor een object, neem je contact op met je creditcardmaatschappij voor informatie over hun beschermingsregelingen.

Problemen met kopers oplossen

 • Als een koper niet betaalt voor een object of je een transactie moet annuleren nadat je hebt geprobeerd met de verkoper tot een oplossing te komen, ga je naar Transactieproblemen oplossen.

 • Je kunt een onbetaald object of gevallen van ongewenste biedingen of transacties melden.

 • Je kunt bieders ook blokkeren op basis van hun gebruikersnaam, of vereisten voor kopers selecteren voor je aanbiedingen op basis van criteria zoals het land van inschrijving, de koopgeschiedenis op eBay en het hebben van een PayPal-rekening. Meer weten over het beheren van bieders en kopers?

Ondersteuning om de beveiliging van je account te garanderen

Klik hier als je wilt weten hoe je je account kunt beveiligen en accountovername kunt melden.

eBay vraagt je nooit per e-mail om privacygevoelige gegevens. Een van de grootste bedreigingen voor eBay-accounts van leden zijn frauduleuze e-mailberichten en websites, die spoofberichten en nepsites worden genoemd. Beide worden gebruikt om persoonlijke gegevens en accountgegevens te verkrijgen. Om leden hiertegen te beschermen, heeft eBay een uitgebreide strategie ontwikkeld. eBay heeft onder andere technologische oplossingen ontwikkeld, zoals de eBay-toolbar, maar verstrekt ook informatie over waakzaamheid van de community en de manier waarop je spoofberichten en nep-eBay-sites kunt herkennen en melden.

eBay ondertekent iedere e-mail aan jou digitaal. E-mailproviders controleren de echtheid van e-mails die van eBay afkomstig zijn met deze ondertekening zodat je minder spoofberichten ontvangt.

Bescherming van je privacy

Het privacybeleid van eBay is erop gericht je persoonlijke gegevens af te schermen van andere eBay-leden en derden.

eBay gebruikt procedurele en technische beschermingsmaatregelen, waaronder firewalls, codering van gegevens en Secure Socket Layers (SSL), om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, en gebruik en openbaarmaking zonder toestemming. eBay heeft beveiligingsmethoden om te voorkomen dat dergelijke gegevens zonder toestemming binnen en buiten het bedrijf worden gebruikt. eBay beschermt bovendien je privacy en houdt je gegevens geheim, maar maakt wel gebruik van cookies, webbakens en derden om je een optimale service te kunnen bieden.

Beleidsregels voor eBay-leden

Om voor alle leden een veilige handelsomgeving te bevorderen, heeft eBay beleidsregels die worden gehandhaafd.

Het eBay-beleid is bedoeld voor het volgende:

 • Nationale wet- en regelgeving ondersteunen

 • Risico's voor kopers en verkopers zo veel mogelijk beperken

 • Alle kopers en verkopers gelijke kansen bieden

 • Intellectuele-eigendomsrechten beschermen

 • Kopers een prettige ervaring op eBay bieden

 • De waarden van de eBay-community ondersteunen

Wanneer het beleid wordt overtreden, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

 • De aanbieding wordt beëindigd.

 • De verkoper krijgt de eBay-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.

 • Accountprivileges worden beperkt.

 • De verkoper verliest zijn PowerSeller-status.

 • De account wordt geschorst.

Alle leden dienen zelf ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van het eBay-beleid en de toepasselijke wetgeving en voorschriften, zoals is beschreven in de gebruikersovereenkomst.

Beleidsregels van eBay omvatten:

 • Regels voor alle eBay-leden: deze regels gelden voor kopers, verkopers, deelnemers aan de forums en zelfs eBay-medewerkers.

 • Regels bij het kopen: deze regels zijn een leidraad voor kopers om juist te handelen tijdens een transactie, zoals de regel "Betaal altijd voor gekochte objecten" en andere belangrijke regels voor kopers. Als je deze regels kent, kun je prettig en veilig op eBay handelen.

 • Regels voor verkopen: deze regels bevatten belangrijke voorschriften voor aanbiedingen en ander beleid rond het verkopen van objecten, zoals het beleid voor verboden en beperkte objecten.

Meer informatie over veiligheid op eBay

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.