Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Mijn eBay aanpassen

Je kunt het uiterlijk van Mijn eBay aanpassen en bepalen welke informatie je wilt weergeven. Je kunt informatie groeperen in aangepaste lijsten, objecten of volledige gedeelten toevoegen en verwijderen, dingen verplaatsen, kleuren wijzigen en nog veel meer. Met deze opties kun je Mijn eBay er net zo laten uitzien en net zo laten werken als jij wilt.

Je gekozen aanpassingen worden in Mijn eBay opgeslagen, maar je kunt op elk gewenst moment wijzigingen doorvoeren.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van hoe je Mijn eBay kunt aanpassen:

Bepalen welke informatie je wilt weergeven in Mijn eBay

Je kunt bepalen wat je in Mijn eBay wilt weergeven door gedeelten volledig of gedeeltelijk te verbergen:

 • Verberg volledige gedeelten.Als je bijvoorbeeld alleen op eBay koopt, kun je alles in het gedeelte Verkopen verbergen.

 • Verberg bepaalde delen van een gedeelte. In het gedeelte Kopen kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om gevolgde en gewonnen objecten weer te geven en de lijst met niet-gewonnen objecten te verbergen.

Lijsten maken met objecten uit verschillende gedeelten

Je kunt objecten, zoekopdrachten en verkopers uit gedeelten van Mijn eBay samenvoegen tot aangepaste lijsten en vervolgens aan elke lijst de gewenste naam toewijzen. Je kunt bijvoorbeeld objecten vanuit de gedeelten Gevolgd, Geboden en Gewonnen toevoegen aan een lijst en hieraan de naam 'Verjaardagscadeaus voor mama' toewijzen. Je kunt maximaal 100 verschillende lijsten maken, elk met een onbeperkt aantal objecten.

Zo maak of bewerk je een lijst:
 1. Selecteer een object of opgeslagen zoekopdracht die je aan een lijst wilt toevoegen.

 2. Klik in het menu Actie ondernemen op de link Toevoegen aan lijst.

 3. Er wordt een menuvenster weergegeven. Schakel het selectievakje naast een lijst in of maak een nieuwe lijst.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Je ontvangt een bevestigingsbericht.

Je kunt een object toevoegen aan meerdere lijsten door meerdere selectievakjes in te schakelen. Je kunt meerdere nieuwe lijsten maken door lijstnamen van elkaar te scheiden met een komma.

Een lijstnaam kan uit maximaal 50 tekens bestaan, waaronder hoofdletters, kleine letters, cijfers, spaties of symbolen, behalve:

\ / : * ? “ < > | , 

Zo bekijk en gebruik je je lijsten:

Bekijk je lijsten door op de overzichtspagina in Mijn eBay in het gedeelte Lijsten op de link Lijsten te klikken.

Bekijk een volledige aanbieding of voer een opslagen zoekopdracht uit door in de lijst het object of de titel van de zoekopdracht te selecteren.

Opmerking: je kunt objecten in lijsten ook bekijken en bewerken in het betreffende gedeelte van Mijn eBay.

Bepalen hoeveel details je wilt opnemen

Je kunt bepalen of je alleen basisinformatie over objecten die je koopt of verkoopt (zoals de titel en prijs van het object) of alle details (zoals een foto van het object en de verzendkosten) wilt weergeven. Als je niets selecteert, wordt automatisch alleen basisinformatie weergegeven.

Zo kun je informatiekolommen in een gedeelte toevoegen of verwijderen:
 1. Klik op de link Aanpassen voor het gedeelte dat je wilt wijzigen.

 2. Selecteer Alleen de standaarddetails of Alle details in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik op Opslaan.

Tip: je kunt voor elk gedeelte een ander detailniveau selecteren via de bovenstaande stappen.

Het aantal objecten in een gedeelte wijzigen

Je kunt instellen hoeveel objecten je maximaal in een bepaald gedeelte wilt zien. De standaardwaarde is 10 objecten.

Opmerking: je kunt maximaal 25 objecten per gedeelte weergeven in het overzicht. In de afzonderlijke gedeelten van Mijn eBay kun je maximaal 200 objecten weergeven.

Zo wijzig je het maximum aantal objecten in een gedeelte:
 1. Selecteer onder aan de pagina in de vervolgkeuzelijst Weergegeven objecten hoeveel objecten je maximaal per pagina wilt weergeven.

 2. De pagina wordt vernieuwd zodat dit aantal objecten wordt weergegeven.

Opmerkingen in een gedeelte toevoegen, bewerken of verwijderen

Je kunt een opmerking toevoegen aan objecten, opgeslagen verkopers of opgeslagen zoekopdrachten in Mijn eBay.

Als je een opmerking in het gedeelte Volgen, Actief, Gewonnen, Niet gewonnen, Gepland, Verkocht of Onverkocht toevoegt, blijft de opmerking tijdens de gehele koop- of verkoopprocedure aan het object gekoppeld. Stel dat je een opmerking aan een object toevoegt terwijl je hierop biedt. Als je dit object vervolgens wint, wordt de opmerking voor het object nog steeds weergegeven wanneer dit naar het gedeelte Gewonnen wordt verplaatst. Alleen jij kunt je opmerkingen bekijken. Nadat je een opmerking hebt toegevoegd, kun je deze ook bewerken of verwijderen.

Een opmerking toevoegen

Opmerking: je kunt geen opmerking toevoegen als je Mijn eBay voor bezoekers gebruikt.

Zo voeg je een opmerking toe aan een object:
 1. Schakel vanuit een van de bovenstaande gedeelten in Mijn eBay het selectievakje in naast het object waaraan je een opmerking wilt toevoegen.

 2. Klik op Opmerking toevoegen.

 3. Typ de opmerking (maximaal 250 tekens) in het vak Mijn opmerking en klik op Opslaan.

Zo voeg je een opmerking toe aan een opgeslagen verkoper, winkel of zoekopdracht:
 1. Klik in de linkerkolom onder Lijsten op Opgeslagen zoekopdrachten of Opgeslagen verkopers.

 2. Ga naar de verkoper, winkel of zoekopdracht waarvoor je een opmerking wilt achterlaten.

 3. Klik op het pictogram Opmerking toevoegen .

 4. Voeg je opmerking toe en klik op Opslaan.

Een opmerking bewerken

Je kunt toegevoegde opmerkingen desgewenst bewerken.

Zo bewerk je een opmerking:
 1. Ga naar de pagina met de opmerking.

 2. Klik rechts van de opmerking op de link Bewerken . Opmerking: houd voor opgeslagen zoekopdrachten en verkopers de muis boven de opmerking en klik op het penpictogram .

 3. Breng in het vak Mijn opmerking de gewenste aanpassingen aan en klik op Opslaan.

Een opmerking verwijderen

Je kunt toegevoegde opmerkingen desgewenst verwijderen.

Zo verwijder je een opmerking:
 1. Ga naar de pagina met de opmerking.

 2. Klik rechts van de opmerking op de link Bewerken. Opmerking: houd voor opgeslagen zoekopdrachten en verkopers de muis boven de opmerking en klik op het vuilnisbakpictogram .

 3. Klik op de link Verwijderen.

Objecten in een gedeelte sorteren

Je kunt objecten in een gedeelte van Mijn eBay op verschillende manieren sorteren. Wellicht wil je je aangeboden objecten sorteren op huidige prijs of objecten waarop je hebt geboden sorteren op de datum en tijd waarop de aanbieding eindigt.

Zo sorteer je informatie in een lijst:
 1. Klik op de pijl-omlaag in de vervolgkeuzelijst Sorteren op

 2. Selecteer de manier waarop je de lijst wilt sorteren

Het gedeelte wordt in oplopende volgorde gesorteerd. Als je bijvoorbeeld op Tijd: eerst afgelopen sorteert, wordt het object dat het eerste afloopt als eerste weergegeven. Selecteer Gewonnen: nog niet betaald weergevenals je boven in het gedeelte wilt weergegeven welke gekochte objecten nog niet zijn betaald.

Je kunt objecten ook sorteren met behulp van de pictogrammen boven aan de lijst. Als je bijvoorbeeld wilt zien welke gekochte objecten nog niet zijn betaald, klik je op het pictogram . Klik op het feedbackpictogram als je wilt zien op welke objecten je nog feedback moet geven.

Objecten in een gedeelte filteren

Je kunt de objecten in een lijst in veel gedeelten filteren. In een lijst met gevolgde objecten kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om alleen de actieve aanbiedingen, alleen de afgelopen aanbiedingen of alle aanbiedingen weer te geven.

Zo filter je informatie in een lijst:
 1. Klik in de vervolgkeuzelijst Bekijken op de pijl-omlaag

 2. Selecteer de manier waarop je de lijst wilt filteren

Het getal tussen haakjes is het aantal objecten dat wordt weergegeven als je die filter kiest. Als het getal 0 is, kun je die filter niet gebruiken. Vernieuw de pagina als het aantal objecten niet verandert nadat je een object hebt toegevoegd of verwijderd.

Objecten verwijderen en herstellen

Je kunt een object uit ieder gedeelte van Mijn eBay verwijderen door het selectievakje naast het object in te schakelen en op Verwijderen te klikken.

Opmerking: in de lijst Gevolgd heet de knop Verwijderen.

Klik in de linkerkolom onder Kopen of Verkopen (zoals van toepassing) op de link Verwijderd als je een verwijderd object wilt terugzetten. Selecteer een of meer verwijderde objecten die je wilt terugzetten en klik op Herstellen.

Opmerking: nadat je een object hebt verwijderd uit de lijst Gevolgd, kun je dit niet meer terugzetten.

Kleuren voor je gedeelten kiezen

Maak contrasterende kleurenpatronen zodat je activiteit goed opvalt. Selecteer bijvoorbeeld geel voor gevolgde objecten en groen voor gekochte objecten. Wijzig de kleur van een gedeelte door in dat gedeelte op de vervolgkeuzelijst Bewerken te klikken.

Gedeelten verplaatsen

Je verplaatst secties naar elke gewenste plaats en organiseert Mijn eBay op basis van je voorkeuren. Klik hiervoor in de titel van het gedeelte op de button met de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.